Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Clara Shih, Era facebooka, Helion, Gliwica 2012

Podtytuł: Wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II.

Książka stanowi obszerne kompendium wiedzy na temat wykorzystania facebooka — a w zasadzie forów społecznościowych, bo odnosi się również do  LinkedIn i Tweetera — przy promocji osób, firm i organizacji niegospodarczych. W zasadzie jednak jest napisana dla czytelnika, który potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami facebooka. Nie jest to więc podręcznik dla „technicznie początkujących”.

Główny nacisk autorka kładzie na efekty społeczne i marketingowe wywoływane przez Facebooka i inne pokrewne fora. Można też znaleźć wiele praktycznych wskazówek dotyczących wyboru fora — Facebook, LinkedIn czy Tweeter — w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć i od rodzaju organizacji, którą chcemy promować. W swoją dość dobrze prowadzoną narrację autorka wplata dużo wypowiedzi praktyków opisujących różnorodne przypadki zastosowań. Książka obejmuje 391 stron, ale jeżeli nie czytamy słowa po słowie i wybieramy to, co dla nas istotne, to całość daje się przeczytać w pociągu na trasie Kraków-Warszawa. Oczywiście później zalecane jest posurfowanie po Facebooku z książką w ręku. W sumie polecam.

Erich Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 2008

Według Fromma wolność jest (…) dla ludzi wartością względną, a nie absolutną. „Piekło to inni” — twierdził Sartre; „piekło samotność, a zwłaszcza samotność moralna” — to sugestia Fromma. I kiedy za ucieczkę od tej samotności trzeba zapłacić wolnością, dla wielu ludzi nie jest to cena zbyt wygórowana. Egzystencja bowiem ponownie nabiera sensu, świat zaś wydaje się bezpieczniejszy i bardziej obliczalny. Konfrontacja z takim światem przestaje być źródłem lęku. W tym ujęciu wolność wymaga odwagi i dzielności. Uzyskanie wolności jest przejściem od uzależnienia bez odpowiedzialności do niezależności, ale na własny rachunek. Tak pisze w przedmowie do książki Fromma Edward Wnuk-Lipiński.

Dla nas Polaków, a szczególnie dla pokolenia, które przeszło okres faszystowskiego a później sowieckiego zniewolenia, wolność jest najbardziej naturalnym dążeniem człowieka. A jednak i Niemcy i Rosjanie w jakimś okresie pozbawili się tej wolności z własnego wyboru. Dlaczego tak się stało, to pytanie na które Fromm stara się odpowiedzieć wydając swoją książkę po raz pierwszy w roku 1941. Jednak i dziś myśli Fromma nie tracą na aktualności. Ucieczka od wolności nadal trwa, bowiem jak pisze cytowany przez niego John Dewey: Rzeczywistym zagrożeniem naszej demokracji nie jest istnienie obcych państw totalitarnych, ale czynniki tkwiące w naszych osobistych postawach i w naszych własnych instytucjach (…). Dlatego pole bitwy znajduje się także i tutaj — wewnątrz nas samych i naszych instytucji.

Zdaniem Fromma przyczyną obserwowanej od wieków ucieczki od wolności jest naturalna potrzeba człowieka związania się ze światem zewnętrznym, pragnienie uniknięcia samotności. I to nie tylko i nie przede wszystkim samotności fizycznej, ale też i moralnej, a więc tej związanej z wartościami, symbolami i wzorami zachowań. Analizowane przez Fromma paradygmaty wyjaśniają więc nie tylko skąd wziął się faszyzm i komunizm, ale też skąd biorą się organizacje przestępcze, młodzieżowe gangi, czy choćby społeczności „kiboli”. Skąd biorą się ruchy społeczne i sekty wokół zniewalających i upokarzających ideologii i wodzów, a nawet ruchy bezkrytycznych wielbicieli jakiegoś konsumpcyjnego produktu czy zachowania. Ucieczkę od wolności naprawdę warto przeczytać. Również dziś.

James Surowiecki, Mądrość tłumu — Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELLION, Gliwice 2010

J.Surowiecki, Mądrość tłumuNiezwykle inspirująca książka poświęcona pozyskiwaniu wiedzy rozproszonej w jakiejś większej lub mniejszej społeczności, która to wiedza zwykle okazuje się większa i dokładniejsza niż to, co wie najmądrzejsza jednostka tej społeczności.

Autor rozpoczyna od opisania badania jakie w roku 1906 przeprowadził Francis Galton na pewnym targu bydła w Anglii. Urządzano tam konkurs polegający na tym, że jego uczestnikom pokazywano żywego wołu, a następnie proszono ich, by każdy zapisał na kartce swoją ocenę wagi mięsa tego wołu po jego zabiciu i „sprawieniu”. Następnie zabijano i ćwiartowano zwierzę, a osoba, której ocena była najbliższa rzeczywistości, otrzymywała nagrodę.

Po zakończeniu konkursu Galton zebrał wszystkie kartki, a było ich 787, i z podawanych ocen wyciągnął średnią arytmetyczną. Wyniosła ona 542,2 kg podczas gdy rzeczywista waga mięsa wynosiła 542,6 kg. Jak sie okazuje, w podobnego typu eksperymentach — o czym również pisze Surowiecki, a ja sam to sprawdziłem w osobiście przeprowadzonym eksperymencie — wybór wskazany przez „tłum” jest najczęściej lepszy od najlepszego wskazanego przez jednostkę.

To niezwykłe zjawisko mądrości tłumu znalazło swoje zastosowanie w wielu przypadkach, a w tym w odnalezieniu zaginionej amerykańskiej łodzi podwodnej Skorpion w roku 1968.

Mądrość tłumu, to nie tylko zdolność do odgadywania prawd już ustalonych, takich jak waga mięsa z wołu lub położenie zaginiętej łodzi podwodnej, ale też zdolność przewidywania przyszłości, np. która drużyna wygra krajowe mistrzostwa siatkówki w USA, lub który z kandydatów wygra najbliższe wybory prezydenckie w tymże kraju. Takim zadaniom służą tzw. rynki prognostyczne. Mądrość tłumu to też umiejętność obronnego zachowywania się dużych grup ludzi i zwierząt, w których  każda jednostka może komunikować się tylko ze swoimi sąsiadami. To z kolei zjawisko mądrości roju. Tymi wszystkimi zjawiskami zajmuje się autor wyciągając z nich wnioski dotyczące organizacji takich jak wielkie firmy, organizacje rządowe, armie i wreszcie niezorganizowane społeczności.

Kogo zainteresuje ta fascynująca książka może zechcieć przeczytać również recenzowaną przeze mnie książkę McAfee Andrew, Firma 2.0 — sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Marcus Buckingham, Donald O. Clifton, Teraz odkryj swoje silne strony, MT Business, Warszawa 2003

M.Buckingham, Teraz odkryj swoje silne stronyW szkołach i miejscach pracy na całym świecie każdy z nas jest nieustannie zachęcany do znajdywania, analizowania i korygowania swoich słabości - po to, by stać się silnym. Takie postępowanie opiera się na całkowicie błędnym założeniu, że przez naukę można osiągnąć doskonałość w każdej dziedzinie. Książka jest oparta na badaniach Instytutu Gallupa, w których na podstawie 2.000.000 wywiadów wyróżniono 34 talenty z zakresu umiejętności współżycia z ludźmi, a następnie udowodniono, że każdy z nas ma ich dokładnie pięć. I tylko w zakresie tych pięciu możemy osiągnąć prawdziwą doskonałość.Strona 4 z 4