Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Andrew McAfee, Firma 2.0 — sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

A.McAfee, Firma 2.0Najważniejsze przesłanie książki to idea platformy informacyjnej, gdzie związani z nią interesariusze umieszczają informacje, by inni mogli z nich korzystać. Platforma informacyjna to paradygmat alternatywny do znanego nam dobrze kanału informacyjnego, w którym jeden nadawca komunikuje coś jednemu odbiorcy. W firmie 2.0 zamiast rozsyłać maile do wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych daną informacją, umieszcza się tę informację na platformie internetowej zaopatrując umieszczane treści w odpowiednie tagi (słowa kluczowe), co pozwoli na ich odnalezienie przez każdego, komu dziś lub w przyszłości może okazać się potrzebna.

Firma 2.0 to firma korzystająca z platform informacyjnych w postaci wewnętrznych lub zewnętrznych portali społecznościowych, np. takich jak Facebook czy Twitter, a także z wewnętrznych lub zewnętrznych Wikipedii. Dotyczy to przede wszystkim dużych firm i organizacji, w których wymiana informacji pomiędzy pracownikami jest utrudniona, a w związku z tym ich zbiorowa wiedza jest z jednej strony bardzo bogata, a z drugiej — trudno dostępna bo cały czas rozproszona. Jako przykład takiej sytuacji autor podaje CIA sprzed 11 września, kiedy — jak później stwierdzono — to co poszczególni pracownicy wiedzieli o planowanym zamachu mogło było być wykorzystane do zapobieżenia tragedii, gdyby tylko ta rozproszona informacja została zebrana w jednym miejscu (raporcie).

Firma 2.0 korzysta też z idei chmury danych w zasobach komputerowych (internetowych), do których dostęp uzyskuje się przez budowanie zainteresowanej społeczności-sieci.

Książka zawiera bardzo interesujące i nowatorskie idee, jednakże — w moim odczuciu — nie zaspokaja oczekiwań czytelnika, który chciałby przyjrzeć się konkretnym implementacjom. Zawiera wiele przykładów firm 2.0, jest jednak pełna powtórzeń, tak że po przeczytaniu jednej trzeciej wie się już prawie wszystko co autor miał do powiedzenia. Później następują już mniej interesujące szczegóły. Ale dla tej jednej trzeciej warta jest przeczytania.

Kogo zainteresuje ta książka powinien również przeczytać recenzowaną przeze mnie książkę James Surowiecki, Mądrość tłumu — Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELLION, Gliwice 2010

R. Paul Herman, The HIP Investor — Make Bigger Profits by Building a Better World, John Wiley & Sons, Inc. 2010

P.Herman, HIP investorsPrzedmiotem książki jest metoda własna autora, zwana HIP (Human Impact + Profit), oceny firmy pod kątem jej wkładu w rozwój człowieka, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Firma jest oceniana wg. pięciu parametrów:

  1. zdrowie (fizyczne i psychiczne),
  2. dostatek (wzrost zysków i akumulacja zasobów),
  3. ziemia (emisja CO2, recykling),
  4. równość (płci i etniczna),
  5. zaufanie (transparentność, otwartość, wiarygodność i etyka).

Dla wszystkim tych parametrów opracowano metody pomiarowe, które są opisane w książce. Dużą rolę w ocenie firmy odgrywają opinie jej pracowników wyrażane na społecznych forach internetowych.

Sama książka jest pomyślana jako podręcznik dla inwestorów giełdowych, gdyż indeks HIP wysoko koreluje z sukcesem rynkowym firmy i jej pozycją na giełdzie. Auto wyraża udokumentowaną badaniami opinię, że w świecie krajów bogatych coraz bardziej o przewadze konkurencyjnej firmy stanowi jej stosunek do człowieka i przyrody.

Sądzę, że taka książka bardzo przydałaby się na polskim rynku wydawniczym. Polskim przedsiębiorcom potrzebne jest obalenie mitu, że do rynkowego sukcesu dojść można jedynie bezwzględnym i nie liczącym się z nikim i niczym działaniem.

Paul Herman był w Polsce w roku 2010. Miałem okazję poznać go osobiście i wysłuchać jego prezentacji, którą bardzo polecam, jako wstęp do książki. Pobierz prezentację The HIP investor.

Na początku roku 2013 ma się ukazać polskie tłumaczenie Paula Hermana, do którego napisałem wstęp. Można go przeczytać w artykule R.P.Herman, J.Skylar, G.Keck, Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

27 czerwca 2013 Paul Herman wygłosi poświęcony tematowi jego książki odczyt w ramach konwersatorium TQM. Zobacz: Najbliższe konwersatoria z TQM.

Peter Drucker, Myśli przewodnie Drukera, MT Business, Warszawa 2008

P.Drucker, Myśli przewodnieWiek dwudziesty był okresem, kiedy wiedza o zarządzaniu została podniesiona do rangi nauki. Wcześniej była to raczej umiejętność, czasami talent, najczęściej zaś intuicja. Jednakże wraz z rozwojem technologii, globalnego rynku i coraz ostrzejszej konkurencji pojawiła się potrzeba naukowej refleksji nad działaniami związanymi z organizacją pracy zespołów ludzkich. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku myślenia był Peter Drucker, filozof zarządzania, którego dzieła mają dziś podstawowe znaczenie nie tylko dla nauki, ale przede wszystkim dla menedżerów-praktyków. Warto przeczytać wszystko, co ten autor kiedykolwiek napisał.

Peter Fisk, Geniusz biznesu — Kreatywne podejście do rozwoju firmy, Oficyna — a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

P.Fisk Geniusz BiznesuBardzo inspirująca książka. Na przykładach kilkudziesięciu najbardziej kreatywnych i najszybciej rozwijających się marek i firm świata — takich jak np. Apple, Google, Porsche, Ferrari, General Electric, Gucci, Zara, Crocs i wiele innych — autor wyjaśnia sposoby i mechanizmy kreatywności na poziomie wewnętrznym firmy (innowacyjny produkt tworzony przez kreatywnych pracowników) i zewnętrznym (kreatywny marketing, budowanie nowych rynków i inspirowanie klientów).

Głównym przesłaniem książki jest wskazanie roli kreatywnego środowiska pracy charakteryzującego się takimi atrybutami jak możliwości rozwoju pracowników, radość z pracy i tworzenia innowacji, nietypowe wyzwania, praca zespołowa w atmosferze partnerstwa. Wskazana jest też konieczność równoważenia działań typowych dla paradygmatów lewej i prawej półkuli, a także Yin i Yang. Autorzy nie stronią od podsumowań i wskazówek operacyjnych, jednakże najwięcej miejsca poświęcają przedstawieniu inspiracyjnych przykładów działających firm. Warto przeczytać.

Richard Koch, Rewolucja 80/20, Wydawnictwo Medium 2005

R.Koch, Rewolucja 20/80Vilfredo Pareto (1848-1923) — włoski socjolog i ekonomista, profesor uniwersytetu w Lozannie — w swoich badaniach nad rozkładem bogactwa na świecie stwierdził, że 80% dóbr (liczonych pod względem ich wartości) znajduje się w rękach 20% ludności świata. To prawo nazwano prawem Pareto lub też prawem 80/20. Później okazało się, że prawo 80/20 jest spełnione w wielu innych sytuacjach: 20% produktów przynosi 80% obrotu firmy, 20% pracowników konsumuje 80% godzin nieobecności, menadżerowie przez 20% swojego czasu pracy podejmują 80% najważniejszych decyzji.

Richard Koch zajmuje się fenomenem 80/20 w kontekście przedsiębiorstwa: 20% pracowników, klientów czy też działalności przynosi 80% zysku firmy. W szczególności poddaje analizie nowy paradygmat przedsiębiorstwa, które rozwija się głównie dzięki wartościom wnoszonym przez ludzi 80/20. Ci ludzie stanowią najważniejszą wartość firmy, gdyż w przypadku ich odejścia firma zwykle przestaje istnieć. Zdaniem autora świat odchodzi dziś od menadżerskiego modelu firmy, na rzecz modelu, gdzie głównym motorem jest przedsiębiorca (a więc właściciel!) będący człowiekiem 80/20. Zdaniem autora może to prowadzić do daleko idących zmian na rynku pracy, a także na giełdowym rynku firm, a nawet do odejścia rynku kapitałowego od instytucji giełdy. Książka napisana dość lekko, czyta się ją dobrze, nawet pedałując na siłowni.

Strona 3 z 3