Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Peter Fisk, Geniusz biznesu — Kreatywne podejście do rozwoju firmy, Oficyna — a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

P.Fisk Geniusz BiznesuBardzo inspirująca książka. Na przykładach kilkudziesięciu najbardziej kreatywnych i najszybciej rozwijających się marek i firm świata — takich jak np. Apple, Google, Porsche, Ferrari, General Electric, Gucci, Zara, Crocs i wiele innych — autor wyjaśnia sposoby i mechanizmy kreatywności na poziomie wewnętrznym firmy (innowacyjny produkt tworzony przez kreatywnych pracowników) i zewnętrznym (kreatywny marketing, budowanie nowych rynków i inspirowanie klientów).

Głównym przesłaniem książki jest wskazanie roli kreatywnego środowiska pracy charakteryzującego się takimi atrybutami jak możliwości rozwoju pracowników, radość z pracy i tworzenia innowacji, nietypowe wyzwania, praca zespołowa w atmosferze partnerstwa. Wskazana jest też konieczność równoważenia działań typowych dla paradygmatów lewej i prawej półkuli, a także Yin i Yang. Autorzy nie stronią od podsumowań i wskazówek operacyjnych, jednakże najwięcej miejsca poświęcają przedstawieniu inspiracyjnych przykładów działających firm. Warto przeczytać.

Peter Drucker, Myśli przewodnie Drukera, MT Business, Warszawa 2008

P.Drucker, Myśli przewodnieWiek dwudziesty był okresem, kiedy wiedza o zarządzaniu została podniesiona do rangi nauki. Wcześniej była to raczej umiejętność, czasami talent, najczęściej zaś intuicja. Jednakże wraz z rozwojem technologii, globalnego rynku i coraz ostrzejszej konkurencji pojawiła się potrzeba naukowej refleksji nad działaniami związanymi z organizacją pracy zespołów ludzkich. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku myślenia był Peter Drucker, filozof zarządzania, którego dzieła mają dziś podstawowe znaczenie nie tylko dla nauki, ale przede wszystkim dla menedżerów-praktyków. Warto przeczytać wszystko, co ten autor kiedykolwiek napisał.

Richard Koch, Rewolucja 80/20, Wydawnictwo Medium 2005

R.Koch, Rewolucja 20/80Vilfredo Pareto (1848-1923) — włoski socjolog i ekonomista, profesor uniwersytetu w Lozannie — w swoich badaniach nad rozkładem bogactwa na świecie stwierdził, że 80% dóbr (liczonych pod względem ich wartości) znajduje się w rękach 20% ludności świata. To prawo nazwano prawem Pareto lub też prawem 80/20. Później okazało się, że prawo 80/20 jest spełnione w wielu innych sytuacjach: 20% produktów przynosi 80% obrotu firmy, 20% pracowników konsumuje 80% godzin nieobecności, menadżerowie przez 20% swojego czasu pracy podejmują 80% najważniejszych decyzji.

Richard Koch zajmuje się fenomenem 80/20 w kontekście przedsiębiorstwa: 20% pracowników, klientów czy też działalności przynosi 80% zysku firmy. W szczególności poddaje analizie nowy paradygmat przedsiębiorstwa, które rozwija się głównie dzięki wartościom wnoszonym przez ludzi 80/20. Ci ludzie stanowią najważniejszą wartość firmy, gdyż w przypadku ich odejścia firma zwykle przestaje istnieć. Zdaniem autora świat odchodzi dziś od menadżerskiego modelu firmy, na rzecz modelu, gdzie głównym motorem jest przedsiębiorca (a więc właściciel!) będący człowiekiem 80/20. Zdaniem autora może to prowadzić do daleko idących zmian na rynku pracy, a także na giełdowym rynku firm, a nawet do odejścia rynku kapitałowego od instytucji giełdy. Książka napisana dość lekko, czyta się ją dobrze, nawet pedałując na siłowni.

Strona 3 z 3