Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

CV biznesowe (714 znaków)

Prof. Andrzej Blikle matematyk-informatyk-przedsiębiorca. Pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea). Wykładał w Warszawie, Berkeley (USA), Waterloo (Kanada), Linköping (Szwecja), Lyngby (Dania) i Kopenhadze. Członek założyciel, były prezes, a dziś członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Były prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. W latach 1990-2010 prezes zarządu A.Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej tej firmy. Członek ponad 20 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości i Rady Języka Polskiego PAN.  Członek zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha.

CV ogólne (naukowo-biznesowe); 3178 znaków

Urodzony w roku 1939, żonaty, syn Łukasz. W 1962 roku ukończył Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 roku w PAN uzyskał tytuł doktora, a w 1971 — doktora habilitowanego nauk matematycznych. W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a od roku 1990 jest profesorem zwyczajnym nauk matematycznych. Jego specjalność naukowa to matematyczne podstawy informatyki.

W trakcie kariery naukowej był m.in. asystentem, adiunktem i docentem w Instytucie Matematyki PAN (w latach 1963 – 1971), docentem i profesorem w Centrum Obliczeniowym PAN oraz — od 1977 roku — profesorem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Wykładał m.in. na uniwersytetach: Warszawskim, w Berkeley (USA), w Kopenhadze i Lyngby (Dania) i w Linköping (Szwecja). Ma też dyplom czeladnika i mistrza w rzemiośle cukierniczym.

Od 1980 roku należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego jest założycielem, byłym prezesem i (obecnie) członkiem honorowym. Ponadto jest członkiem ponad dwudziestu organizacji i ciał w tym Academia Europaea (Europejska Akademia Nauk), Rada Języka Polskiego, Centrum im. Adama Smitha (honorowy prezes). Od roku 2008 jest członkiem zarządu (2008-2016 prezesem) stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

W swoim dorobku naukowym ma dwie książki i wiele artykułów. Jest autorem pierwszego w kraju — i dotychczas jedynego — oraz drugiego na świecie monograficznego opracowania matematycznej teorii języków formalnych oraz wprowadzania tej tematyki na grunt krajowy w okresie jej tworzenia się na świecie. Brał też udział w tworzeniu polskiej szkoły matematycznych podstaw informatyki. Patrz: Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie informatyki.

W latach 1996 – 2010 wdrażał w swojej rodzinnej firmie A.Blikle Sp. z o.o. zarządzanie kompleksową jakością (TQM). Na ten temat prowadzi też własne konwersatorium, a także wykłady na uczelniach wyższych, w PAN i w innych instytucjach dydaktycznych.

Uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. dwie Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Zespołową Nagrodę Państwową Drugiego Stopnia, Złotą Odznakę Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zasłużony dla Warszawy, Srebrny i Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, „Zasłużony Działacz Kultury”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce, Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”, „Człowiek Jakości Roku 2010”. Patrz: Moje odznaczenia.

W roku 2014 ukazała się jego książka "Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015. Książka w aktualnej wersji cyfrowej jest do bezpłatnego pobrania w artykule Moja książka "Doktryna jakości".

Zainteresowania pozazawodowe to filozofia, etyka i historia Polski, muzyka (barok, klasyka, jazz), teatr i kino, literatura piękna, narciarstwo zjazdowe i ski-alpinizm, windsurfing, wioślarstwo i rower górski.

Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie zarządzania

Na poniższej liście nie ma na razie mojej książki „Doktryna jakości” (Moja książka "Doktryna jakości"), gdyż nie została ona jeszcze wydana drukiem, choć od roku 2007 jest dostępna w domenie publicznej w Internecie.

 1. Zarządzanie Bez Kar i Nagród, Materiały konferencji „Polityka jakości polskich przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”, Racibórz – Wiedeń, 1998, ISBN 83-86708-60-3
 2. Zarządzanie bez Kar i Nagród, w tomie Menedżer Jakości, red. Jan Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
 3. Procesowa Organizacja Przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Szkoła Jakości, II sesja – Warszawa, 13-14 kwietnia 2000, org. UN Umbrella Projekt, również w wersji angielskiej „Process organization of a company, illustrated by the example of A.Blikle Ltd.” w tomie “Knowledge Café for Intellectual product and Intellectual Capital”, wyd. Stefan Kwiatkowski i Charles Stowe by Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurship and Management, Warsaw 2001, ISBN 83-86846-65-8
 4. Doktryna Jakości, Międzynarodowa Szkoła Jakości, III sesja – W drodze do Unii Europejskiej, Szczyrk 17-18 maja 2001, , org. UN Umbrella Projekt, również w materiałach pokonferencyjnych Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, red. J.Dietl i Z.Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 13-14 czerwca 2002, ISBN 83-910763-4-2 również w tomie Kreowanie Nowego wydanej z inicjatywy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002 z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. Stefana Kwiatkowskiego, również w tomie 410/2005 System kompleksowego zarządzania w budownictwie wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej jako rozdział Kompleksowe zarządzanie jakością — TQM
 5. Zarządzanie Wiedzą w Firmie A.Blikle, Materiały konferencji „Pomiar i Rozwój Kapitału Ludzkiego Przedsiębiorstwa”, seria „Inicjatywa Personel XXI Wieku”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4-5 maja 2003
 6. Refleksje na Temat Gospodarki Wiedzy w Polsce, Gospodarka Oparta na Wiedzy – Perspektywy Banku Światowego, wyd. Biuro Banku Światowego w Polsce oraz Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000
 7. Usuń strach, Master of Business Administration, Pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 5 (82) wrzesień-październik rok 2006

Moje odznaczenia i nagrody

 1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków, 1967
 2. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1975
 3. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1978
 4. Zespołowa Nagroda Państwowa Drugiego Stopnia, 1978
 5. Medal 40-lecia Polski Ludowej 1984; leg. nr 62/5/84
 6. Złoty Krzyż Zasługi 1987; leg. nr 1747-87-19
 7. Złota Odznaka — Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo Technicznych 1989
 8. Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego — Nagroda Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, 1999
 9. Ars Auro Prior (medal sygnowany nr 2) — przyznany przez Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Warszawski „w uznaniu stałej pomocy i sponsorowaniu wystaw Okręgu Warszawskiego ZPAP, 1999
 10. Medal Pamiątkowy 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przyznany przez Zarząd Okręgowy PCK w Warszawie, 1999
 11. Zasłużony dla Warszawy — odznaczenie przyznane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 21 kwietnia 2001; leg. nr 87; 21.04.2001
 12. Srebrny Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 27 marca 2001; leg. nr 7515/2001
 13. Zasłużony Działacz Kultury — odznaka przyznawana przez Ministra Kultury, 20 kwietnia 2004, nr. leg. 420
 14. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce , 26 października 2005, nr leg 286-2005-7
 15. Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznany firmie 11 kwietnia 2008 A.Blikle przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania”, legitymacja nr. 23
 16. Medal Paula Harrisa — Paul Harris Fellow (2008); odznaczenie nadawane przez Rotary International.
 17. Srebrna laska z czerwoną różą — odznaczenia nadawane przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, luty 2009
 18. Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 30 marca 2009; leg. nr 6958/2001
 19. Odznaka honorowa Zasłużony dla kultury polskiej, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28 kwietnia 2009, nr leg. 3210
 20. Drugie miejsce po Janie Krzysztofie Bieleckim w rankingu "Kogo słuchają polscy liderzy 2009" przeprowadzonym przez magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i firmą Google. Rok 2009.
 21. Człowiek Jakości Roku 2010 przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011
 22. Medal XXX-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego przyznany przez ZG PTI 17 grudnia 2011
 23. Syzyf 2011 w kategorii Firma Rodzinna nadany przez Kongregację Przemysłowo-Handlową 12 października 2012 r.
 24. Czwarte miejsce w przeprowadzonym przez magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i firmą Google rankingu "Kogo słuchają polscy liderzy 2012" w kategorii "Doradcy biznesu" po Jacku Santorskim, Witoldzie Orłowskim i Adrianie Furgalskim. Rok 2012
 25. Złota odznaka "Za opiekę nad zabytkami" nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 21 lutego 2014, nr. legitymacji 7478
 26. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej, 4 listopada 2014 nr legitymacji 535-2014-7
 27. Nagroda specjalna Za wybitne zdolności menedżerskie i szczególny dar przekazywania wiedzy na temat prowadzenia biznesu przyznana przez Radę Programową Narodowego Programu Promocji "Polska Przedsiębiorczość" i zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, Warszawa 29 listopada 2014 r.
 28. Przyjazny Przedsiębiorczości 25-lecia Wolności RP Nagroda specjalna za wybitne zdolności menedżerskie i szczególny dar przekazywania wiedzy na temat prowadzenia biznesu, przyznany przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług oraz Radę Programową Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, nr 3-MZ/2014 r. z dn. 5.11.2014
 29. Lider z powołania w kategorii biznes i nauka, przyznane przez Kapitułę Programu: Lider z powołania wraz z WHY Media Group oraz Magazynem WHY STORY, 2016
 30. Medal Europejski za propagowanie w Polsce idei przedsiębiorczość oraz idei europejskich (edycja XXVII 2016) pod patronatem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Business Centre Club, 12 czerwca 2016
 31. Osobowość Biznesu nagroda specjalna przyznana przez Wysoką Kapitułę HumanitaAS Biznesu, Sosnowiec, 20 września 2016 r.
 32. Wyróżnienie „Złote Serce”, Fundacja Hotele Polskie Dzieciom, 17 grudnia 2016 r.
 33. Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, 16 maja 2018 r.

Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie informatyki

 1. Automaty i Gramatyki; Wstęp do lingwistyki matematycznej, PWN, Warszawa 1971,
 2. Algorithmically definable functions, Dissertationes Mathematicae 85 (1971)
 3. Addressless units for carrying loop-free computations, Journal of ACM 19 (1972), 136-157
 4. The clean termination of iterative programs, Acta Informatica,16 (1981), 199-217
 5. Naive Denotational Semantics, IFIP Congress 1983, North Holland 1983 (wspólnie z A.Tarleckim)
 6. Denotational Engineering, Science of Computer Programming 12 (1989), 207-253
 7. MetaSoft Primer; Towards a Metalanguage for Applied Denotational Semantics, Lecture Notes in Computer Science 288, Springer-Verlag 1987