Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Zbigniew Bujak, Od „porozumień sierpniowych” do „okrągłego stołu”; rzecz o kulturze „Solidarności”; 10 mar 2011

Jeśli Polska, to „Solidarność”. Tak my Polacy kojarzymy się ludziom na wszystkich kontynentach, we wszystkich kulturach. Trzeba zatem dobrze rozumieć ten polski fenomen i umieć o nim mówić

W szeregi Solidarności wraz z Solidarnością Rolników Indywidualnych i studentami z NZS wstąpiło ponad 10 milionów obywateli. To wielkość sporego państwa. Co popchnęło nas w szeregi „Solidarności”? Aby to zrozumieć, postaramy się dotrzeć do najgłębiej rozumianej istoty (sensu) „Porozumienia Sierpniowego”.
Jestem przekonany, że zrozumienie tej istoty da nam narzędzie do rozumienia i tym samym oceny podobnych wydarzeń w innych częściach świata, w innych krajach.

„Nie lękajcie się!”. To było ważne wezwanie Jana Pawła II z końca lat siedemdziesiątych. Wcześniej powstał Komitet Obrony Robotników (KOR). W czasie sierpniowego strajku do Stoczni przybywa Tadeusz Mazowiecki.
W tej części postaramy się zrozumieć fenomen i rolę intelektualisty w kraju totalitarnym. Zastanowimy się też, czym jest inteligencja i na czym polega jej rola w państwie demokracji i wolnego rynku.

„500 dni solidarności”. W języku nauk politycznych, to czas demokracji deliberatywnej, nawet więcej — demokracji performatywnej. Zrozumieć mechanizmy zarządzania w Opozycji Demokratycznej i następnie w „Solidarności”, to zrozumieć istotę jej kultury. Wdrożyć te zasady dzisiaj w administracji publicznej, to przywrócić życiu społecznemu wszystko, co najpiękniejsze z solidarnościowej tradycji.

„Okrągły Stół”. Czy był naturalną kontynuacją i konsekwencją strategii i kultury „Solidarności”? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie analizując treść „Porozumień”.

Rzeczowa analiza może wyjaśnić takie fenomeny, jak spadek poparcia dla Lecha Wałęsy czy Tadeusza Mazowieckiego w Polsce, dla Wiktora Juszczenki na Ukrainie, Michaiła Saakaszwili w Gruzji. Nawet częściowa odpowiedź może mieć kolosalne znaczenie dla przyszłego biegu wydarzeń na Białorusi, Kubie i wielu innych miejsc na świecie.

Zbigniew Bujak — Strategie przemocy i siły w działaniu administracji publicznej; 3 lut 2011

Strategię przemocy rozumiem jako mechanizmy charakteryzujące państwa autorytarne czy wręcz totalitarne. Strategię siły, jako mechanizmy budujące sprawność działania państwa demokratycznego i — co oczywiste — z gospodarką wolnorynkową.

Celem warsztatów jest wykazanie uczestnikom, co odróżnia istotę działania administracji państwa autorytarnego od państwa demokracji i wolnego rynku. W trakcie warsztatu przedstawiam realistyczne sytuacje, które uczestnicy przypisują do jednej lub drugiej strategii.

Pierwszy krok polega na przedstawieniu rzeczywistej sytuacji opisanej w notatce prasowej i odnoszącej się do działania konkretnego urzędu. Sytuacja ta poddana jest ocenie uczestników. Uczestnicy sami dochodzą do tego, jakie winno być prawidłowe działanie urzędu.

Kolejne omawiane przykłady poszerzają umiejętność analizowania różnych sfer działania organów państwa z punktu widzenia wskazanego w tytule rozróżnienia. Będą to: kryteria oceny pracy Policji Drogowej, metody kontrolne Służby Celnej i kryteria oceny pracy służb skarbowych. Jeśli czas pozwoli omówię problem typu „Centralne Biuro Śledcze, Urząd Antykorupcyjny”.

Celem warsztatu jest uświadomienie sobie przez uczestników różnicy między wiedzą o administracji i jej zadaniach a umiejętnością zarządzania. Nie zarządza się bowiem „administracją”, „instytucjami”, „procesami”. Zarządzanie, to jest zawsze zarządzanie ludźmi.

 

Jan Milewski — Adam Smith w początku XXI wieku; 27 sty 2011

Wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego w początku XXI wieku warto czytać Adama Smith'a (1723-1790). Do niedawna respektowany był głównie jako wielki klasyk i twórca podstaw ekonomii politycznej. Dziś jego dzieło staje się inspiracją nowych badań, dotyczących wielu problemów gospodarczych, społecznych i politycznych współczesnych krajów, regionów a także i świata. Co więcej, niektóre z jego wizji przyszłości, które budował w oparciu o własną teorię i niezwykłą znajomość świata jego czasów, znajdują dzisiaj zaskakujące potwierdzenie.

W próbie poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie postawione wyżej, w  wystąpieniu rozważane są kolejno następujące zagadnienia.

  • Pierwsze, to zwięzłe przypomnienie jego życia i dzieła, ze szczególnym naciskiem położonym na źródła jego wiedzy o gospodarce Szkocji, Wielkiej Brytanii, reszty Europy i krajów poza europejskich.
  • Druga kwestia, to koncepcja człowieka i społeczeństwa Adama Smith'a i wynikająca z niej teoria zachowania ekonomicznego.
  • Trzecie zagadnienie, to obraz gospodarki europejskiej i regionów poza europejskich oraz ich perspektywy.
  • Czwarte  zagadnienie, to znaczenie infrastruktury fizycznej i społecznej w rozwoju gospodarczym, równie ważne w wielu krajach za jego czasów jak i dziś. Piąte wreszcie zagadnienie, dziś gorąco dyskutowane w stu kilkudziesięciu państwach świata, to rola instytucji w rozwoju gospodarczym. I w tej dziedzinie wkład idei Adama Smith'a pozostaje ogromny.

Prezentacja do pobrania

Strona 2 z 2

RSS