Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Monika Rogozińska, Zwycięstwo, odwrót albo śmierć — zarządzanie ryzykiem w himalaizmie i eksploracji

Monika Rogozińska; dziennikarz, Prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club, przewodnik tatrzański i ratownik TOPR, współorganizator zimowych ekspedycji na ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum

We wspinaczce na ośmiotysięcznik istnieją tylko trzy warianty wydarzeń:

    docieramy do celu na szczyt góry i wracamy,
    próbujemy dotrzeć do celu, lecz wycofujemy się,
    giniemy.

Innej alternatywy nie ma. Ale wejście na szczyt jest tylko połową sukcesu. Trzeba jeszcze umieć z niego zejść. Wymusza to odpowiednie zachowanie, samokontrolę (trudną w warunkach niedotlenienia) logistykę. Doświadczenie w wysokich górach, to także wiedza w którym momencie zawrócić mimo bliskości szczytu i pokusy jego zdobycia.

Himalaiści nie są samobójcami. Wspinaczka górska uczy podejmowania i oceny ryzyka, decyzji, rozwagi, odwagi, pokory, wytrwałości w dążeniu do celu, samodzielności, odpowiedzialności, wyobraźni, zaradności. Góry weryfikują. Nie da się blefować w warunkach ekstremalnych. Jak zachowują się w nich ludzie? Kierownik ekspedycji - wódz czy tylko organizator? Kobiety na wyprawach…?

Przygotowanie wyprawy w czasach pustych sklepów PRL było szczególna szkołą przedsiębiorczości. Po 1989 r. himalaiści szybko potrafili dostosować się do nowej rzeczywistości gospodarczej — otwierali własne firmy handlowe, produkcyjne.

Andrzej Blikle, Czy firma musi wyglądać jak armia pruska?

Większość firm ma dziś hierarchiczną strukturę armii — prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy,…  Często kultura korporacyjna tych firm też jest armijna i to nie jak w dzisiejszych nowoczesnych armiach, ale jak w pruskiej armii XIX wieku. Generałowie wydają rozkazy, które pułkownicy przekazują kapitanom, kapitanowie, porucznikom … a kaprale pilnują ich wykonania. Potem w górę wędrują raporty. Czy tak jednak musi być?

Jak pokazują coraz liczniejsze doświadczenia firm, a także badania, firmy-armie zaczynają przegrywać z firmami organizowanymi na inne sposoby. Te inne sposoby, to np. zarządzanie procesowe, związane również z paradygmatem zarządzania wiedzą, gdzie podstawowym elementem struktury firmy jest proces, a procesy powiązane są między sobą relacjami wzajemnego wspomagania się i wymiany wiedzy.

Firma zarządzająca wiedzą powinna pozyskiwać ją nie tylko ze źródeł zewnętrznych, ale też i wewnętrznych, jakimi są jej pracownicy. I tu zaczyna się kolejna rewolucja: wewnętrzne portale społecznościowe i wewnętrzne wikipedie, wirtualne rynki prognostyczne, eksploatowanie technologii mądrości tłumu w sensie Jamesa Surowieckiego, czyli to wszystko, co składa się na ideę firmy 2.0.

Firma XXI wieku to też firma, w której kontrolę zastąpiono samokontrolą, a służbową podległość — partnerstwem. Oto trzy przykłady takich firm: Morning Star — największy amerykański przetwórca pomidorów, Egon Zehnder International — druga na świecie firma head-hunterska i May Kay — globalna firma usług kosmetycznych współpracująca z piramidą 1.800.000 niezależnych konsultantek.

Do pobrania:

Prezentacja

Skoroszyt zawierający analizę eksperymentu z oceną liczby znaków w dokumencie.

Jerzy Bralczyk, Czynniki wiarygodności w mówieniu publicznym, 12 sty 2012

W wystąpieniach publicznych istotną rolę odgrywają zachowania kształtujące wizerunek nadawcy jako osoby kompetentnej, rzetelnej i sprawnej językowo. W szczególności wpływa na ten obraz dźwiękowa strona przekazu, czyli gospodarowanie głosem, artykulacja i prozodia.

Te czynniki, w różnym stopniu uświadamiane i internalizowane, mogą pozwalać z jednej strony na pełniejszą realizacje zamysłu komunikacyjnego, z drugiej na efekt większego poczucia kontaktu z odbiorca i jego wiarygodność. Współdziała z tymi zjawiskami kontrola środków językowych, wszelako nieumniejszająca spontaniczności.

Mark Forkun, Jak motywować „Cały dzień i w każdy dzień” na sposób Toyoty; 2 lut 2012

Celem prezentacji i sesji będzie zapoznanie się z praktycznymi narzędziami, zasadami i wartościami, stosowanymi przez
firmę Toyota Motor Manufacturing w codziennej pracy, zarządzaniu pracownikami produkcji, osiąganiu samodzielności i
ciągłym doskonaleniu.

Zapoznamy się z przykładami, które pozwolą nam zrozumieć znaczenie „Gemba walk” („spacer” po zakładzie), praktycznego zastosowania „czasu rozwiązywaniu problemów”, roli HR i tego w jaki sposób mogą być wynagradzani pracownicy.

Do pobrania

Prezentacja

Wyniki ankiety w sprawie zarządzania odchudzonego

Strona 2 z 2

RSS