Gdzie i kiedy?

Nie planuję żadnego stałego kalendarza tych kursów, ale zapewne będę je prowadził w ramach różnych studiów podyplomowych, a także i poza takimi studiami. W każdym przypadku będę je ogłaszał pod zakładką Moje wystąpienia otwarte.