Program kursu

Przedstawiony poniżej ramowy program jest przewidziany na około 27 godzin lekcyjnych (po 45’), co po uwzględnieniu przerw zajmuje około 24 godziny zegarowe. Można go więc podzielić na 3 całodzienne bloki po 8 godzin zegarowych lub 4 po 6 godzin. Zajęcia obejmują wykłady i warsztaty ułożone w sześć bloków tematycznych (niejednakowej długości):

Wykłady:

 1. Organizacje turkusowe — czym są i jak działają.
 2. Gdy słuchasz i mówisz — o sztuce komunikacji.
 3. Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo.
 4. Droga do jakości — wprowadzenie do TQM.
 5. Posłysz głos procesu — podejmowanie decyzji w sytuacjach losowych.
 6. Alternatywnie (w zależności od preferencji audytorium): Procesowe zarządzanie wie-dzą i jakością.
 7. Trampoliny i bariery — diagnoza firmy jako pierwszy krok do doskonalenia.

Warsztaty:

 1. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 2. analizę materiału przedstawianego w ramach wykładów,
 3. grę symulacyjną Czerwone Koraliki dotyczącą procesów losowych,
 4. analiza trampolin i barier w firmie metodą diagramów pokrewieństwa.