Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie zarządzania

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na poniższej liście nie ma na razie mojej książki „Doktryna jakości” (Moja książka "Doktryna jakości"), gdyż nie została ona jeszcze wydana drukiem, choć od roku 2007 jest dostępna w domenie publicznej w Internecie.

  1. Zarządzanie Bez Kar i Nagród, Materiały konferencji „Polityka jakości polskich przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”, Racibórz – Wiedeń, 1998, ISBN 83-86708-60-3
  2. Zarządzanie bez Kar i Nagród, w tomie Menedżer Jakości, red. Jan Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
  3. Procesowa Organizacja Przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Szkoła Jakości, II sesja – Warszawa, 13-14 kwietnia 2000, org. UN Umbrella Projekt, również w wersji angielskiej „Process organization of a company, illustrated by the example of A.Blikle Ltd.” w tomie “Knowledge Café for Intellectual product and Intellectual Capital”, wyd. Stefan Kwiatkowski i Charles Stowe by Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurship and Management, Warsaw 2001, ISBN 83-86846-65-8
  4. Doktryna Jakości, Międzynarodowa Szkoła Jakości, III sesja – W drodze do Unii Europejskiej, Szczyrk 17-18 maja 2001, , org. UN Umbrella Projekt, również w materiałach pokonferencyjnych Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, red. J.Dietl i Z.Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 13-14 czerwca 2002, ISBN 83-910763-4-2 również w tomie Kreowanie Nowego wydanej z inicjatywy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002 z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. Stefana Kwiatkowskiego, również w tomie 410/2005 System kompleksowego zarządzania w budownictwie wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej jako rozdział Kompleksowe zarządzanie jakością — TQM
  5. Zarządzanie Wiedzą w Firmie A.Blikle, Materiały konferencji „Pomiar i Rozwój Kapitału Ludzkiego Przedsiębiorstwa”, seria „Inicjatywa Personel XXI Wieku”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4-5 maja 2003
  6. Refleksje na Temat Gospodarki Wiedzy w Polsce, Gospodarka Oparta na Wiedzy – Perspektywy Banku Światowego, wyd. Biuro Banku Światowego w Polsce oraz Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000
  7. Usuń strach, Master of Business Administration, Pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 5 (82) wrzesień-październik rok 2006