Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

prof. Janusz Hryniewicz, Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych; 10 kwi 2014

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Przestrzeń europejską różnicują dwa rodzaje podziałów na kręgi kulturowe definiowane religijnie oraz podział na dwa odmienne kompleksy gospodarcze. Współczesna polska kultura organizacyjna będzie opisana na następujących wymiarach: katolickość - protestanckość oraz zachodnio- versus wschodnioeuropejskość.

Wschodnioeuropejski kompleks gospodarczy kształtował się od XVI wieku i opierał się na gospodarce folwarcznej. W Europie gospodarka folwarczna i właściwa jej kultura organizacyjna powstały na wschód od Łaby. Kiedy we wschodniej części Europy tworzyła się gospodarka folwarczna w zachodniej części kontynentu, zwłaszcza w krajach protestanckich tworzyły się instytucje kapitalistyczne i towarzysząca im rynkowa kultura organizacyjna. Względna trwałość folwarcznych wzorów zachowań tłumaczy zapóźnienie gospodarcze Polski (i innych krajów Wschodniej Europy) wobec państw zachodnioeuropejskich, które doświadczyły odmiennej historii gospodarczej i posiadają inną tradycje kulturową. Relatywne zapóźnienie cywilizacyjne oraz niedopasowanie kultury organizacyjnej do wzorów gospodarki rynkowej, wiąże się z relatywnie wyższym kosztem psychicznym ponoszonym przez mieszkańców Europy Wschodniej. Relatywnie duży dyskomfort psychiczny powoduje duże straty energii psychicznej i sprawia, że ilość i jakość pracy poszczególnych pracowników są w Europie Wschodniej niższe.

Pobierz prezentację

Pobierz wywiad