Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Przewodnik po szkoleniach

Osoby pobierające moje materiały uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wsparcia dowolną kwotą stowarzyszenia INTEGRAŁ. Więcej na stronie

Wesprzyj stowarzyszenie "Integrał"

Opisane poniżej wykłady dzielą się na trzy grupy. Pierwsza obejmuje wykłady składających się na podstawową część kursu Turkusowa organizacja XXI wieku opisanego w grupie zakładek O kursie. W wersji podstawowej obejmuje 24 godziny wykładów i warsztatów. W wersjach skróconych odpowiednio 16 lub 8 godzin. Druga grupa zawiera 4 wykłady stanowiące uzupełnienie kursu podstawowego.Grupa trzecia obejmuje wykłady nienależące do programu kursu.

Wykłady wszystkich trzech grup (poza Trudne rozmowy) mogą być zaoferowane również w skróconych wersjach konferencyjnych lub w postaci tzw. wykładów inspirujących.

Wszystkie wykłady pierwszych dwóch grup znajdują swoje rozwinięcie w mojej książce „Doktryna jakości — rzecz o turkusowym zarządzaniu”, którą można pobrać bezpłatnie w formacie PDF na stronie Co nowego w drugim wydaniu. Nie pokrywają one jednak całej książki, gdyż zawiera ona również treści, które są albo zbyt techniczne by omawiać je bez odniesienia do konkretnej firmy lub instytucji (rozdziały 21 i 22 poświęcone szczegółom modelu procesowego), albo dotyczą narzędzi inkubatorów jakości, których również trudno jest nauczać bez odniesienia do kontekstu konkretnej organizacji.

Wykłady podstawowe kursu „Turkusowa organizacja XXI wieku”

 1. Organizacje turkusowe Wprowadzenie w podstawowe idee organizacji turkusowej i kilka przykładów tak funkcjonujących firm i instytucji zarówno zagranicznych jak i polskich.
 2. Gdy słuchasz i mówisz — o sztuce komunikacji Wykład poświęcony krótkiemu omówieniu zasady komunikacji interpersonalnej (słuchania i mówienia), które mają podstawowe znaczenie dla kształtowania pozytywnych relacji pomiędzy członkami każdego zespołu.
 3. Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo Tzw. systemy motywacyjne oparte na „kiju i marchewce” przynoszą ogromnie szkody, gdyż niszczą naturalną potrzebę człowieka do wykonywania dobrej i pożytecznej pracy. W wykładzie wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje i jak działać, by uniknąć tych problemów.
 4. Droga do jakości Wprowadzenie w podstawowe zasady i narzędzia zarządzania kompleksową jakością (TQM) jednakże z pominięciem motywacji godnościowej, której jest poświęcony wykład nr.3.
 5. Procesowe zarządzanie wiedzą i jakością Podstawy procesowego modelu samoorganizacji stanowiącego fundament większości organizacji turkusowych. Ten model uwalnia kierowników od roli nadzorców pozwalając im stać się promotorami idei, mentorami, trenerami i moderatorami.
 6. Zrozumieć głos procesu losowego Zasady i techniki podejmowania decyzji w kontekście procesów losowych: statystyczne sterowanie procesami i karty kontrolne Shewharta.

Wykłady dodatkowe kursu „Turkusowa organizacja XXI wieku”

 1. Turkusowa firma XXI wieku Skondensowany jednodniowy kurs obejmujący najważniejsze elementy wykładów od 1 do 5. W wersji konferencyjnej lub inspiracyjnej najwłaściwszy wybór dla zapoznania się zarówno z ideą firmy turkusowej, jak i drogą do niej.
 2. Inteligencja emocjonalna — jesteś lepszy niż myślisz Inteligencja emocjonalna to zdolność do budowania dobrych relacji z ludźmi, relacji opartych na zaufaniu i partnerstwie. W wykładzie mówię m.in. o talentach, które są udziałem każdego człowieka, a także o tym, jak najlepiej je wykorzystać w pracy i życiu osobistym.
 3. do stworzenia takiej organizacji.
 4. Usuń strach z miejsca pracy Obawa przed otwartym mówieniem o problemach, na które napotykamy w naszej pracy, może być przyczyną wielu poważnych szkód, a nawet katastrof (przypadek promu kosmicznego Challenger). Wykład zawiera analizę tego typu zjawisk i sposoby ich eliminacji.
 5. Trudne rozmowy Przeprowadzenie rozmowy w kontekście konfliktu interpersonalnego nigdy nie jest łatwe. Jeżeli jednak zaniechamy takiej rozmowy, to możemy doprowadzić do eksplozji, która dotknie wiele osób. Wykład obejmuje ogólne zasady radzenia sobie w takich sytuacjach i jest ilustrowany rozbudowanymi przykładami.