Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

W.Cellary, Przedsiębiorczość jako sposób na życie

Dobrobyt i jakość życia ludzi w każdym społeczeństwie zależy w decydującym stopniu od jego gospodarki, a ta z kolei zależy przede wszystkim od przedsiębiorców, którzy organizują pracę ludzi tak, aby była efektywna i użyteczna. W Polsce na 50 lat – od 1939 do 1989 roku – tradycja przedsiębiorczości gospodarczej została zastopowana, a do dzisiaj pokutują w części polskiego społeczeństwa skażone ideologicznie wyobrażenia przedsiębiorców jako wyzyskiwaczy klasy robotniczej. Potrzeba zatem powrotu do korzeni i wyjaśnienie samych podstaw przedsiębiorczości. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do młodzieży, która musi dokonać życiowego wyboru – zostać przedsiębiorcą, czy pracownikiem najemnym. Moja prezentacja (do pobrania) jest przede wszystkim o odpowiedzialności – różnej odpowiedzialności przedsiębiorcy i pracownika najemnego. Ma na celu ukazanie relacji pomiędzy nimi w celu lepszego wzajemnego zrozumienia, bo obaj są sobie wzajemnie potrzebni.


Prof. Wojciech Cellary
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
http://www.kti.ue.poznan.pl/wojciech_cellary.html