Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Co na tej stronie

Umieszczam tu wybór moich tekstów oraz wywiadów, które dotyczą rodzinnej firmy A. Blikle. Ten materiał podzieliłem na dwie części:

Wczoraj obejmuje teksty poświęcone okresowi od początków założenia firmy w roku 1869 do dnia opuszczenia przeze mnie fotela prezesa zarządu, który zajmowałem od stycznia 1990 r. do grudnia 2010 r. a więc przez 21 lat. Niektóre z tych tekstów powstały później, ale dotyczą tego właśnie okresu.

Dziś obejmuje okres późniejszy, a jego data końcowa będzie się pewnie sukcesywnie przesuwać.

Przedstawiony materiał nie pretenduje do pełności. Być może napiszę kiedyś historię firmy uzupełniając dzieło Olgierda Budrewicza pt. „Sto lat na nowym świecie” wydane w roku 1969, a następnie powtórzone i rozszerzone o kolejny okres w dwadzieścia lat później. Nie jest to też relacja historyka, ale raczej garść wspomnień i refleksji kogoś, kto przez ponad dwie dekady budował rodzinną firmę z myślą o kolejnych pokoleniach. W moich wypowiedziach starałem się o obiektywność, ale nie unikałem też emocji związanych z naszymi niekiedy dramatycznymi dziejami. Kawał życia spędziłem w firmie, której historyczna siedziba przy ul. Nowy Świat 35 była miejscem pracy mojego pradziadka, dziadka i ojca.