Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Witryny związane z moją

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (TQM)

 ANALIZY GOSPODARCZE

 • Centrum Adama Smitha — istniejąca od roku 1989 fundacja, promująca gospodarkę wolnorynkową i opierająca swoje działanie na grupie kilkudziesięciu niezależnych ekspertów z wielu dziedzin
 • Fundacja Obywatelskiego Rozwoju FOR — założona w 2007 roku przez Leszka Balcerowicza fundacja, której misją jest prowadzenie analiz gospodarczych i działań wspierających ekonomiczną edukację społeczeństwa
 • Dług Publiczny — strona prowadzona przez FOR wspólnie z dużą grupą instytucjonalnych koalicjantów poświęcona analizom związanym z wielkością i dynamiką długu publicznego w Polsce
 • Instytut Frasera — kanadyjska organizacja z siedzibą w Vacouver prowadząca rozległą działalność analityczną i ogłaszająca raz na rok ranking krajów pod kątem stworzonego przez nią Indeksu Wolności Gospodarczej

IDEA FIRMY RODZINNEJ

 • Inicjatywa Firm Rodzinnych— założona w roku 2008 organizacja zrzeszająca właścicieli, pracowników, sympatyków i badaczy firm rodzinnych stawiająca sobie za cel integrację i wspieranie rozwoju firm rodzinnych
 • Projekt Firmy Rodzinne — zrealizowany w latach 2010 i 2011 wspólnie przez IFR i PARP projekt, którego celem było stworzenie metodologii edukacyjnego wsparcia firm rodzinnych.
 • Fundacja Firmy Rodzinne — założona w roku 2011 fundacja (partnerska wobec IFR) stawiająca sobie za cel zbudowanie sieci wzajemnego wpierania się firm rodzinnych oraz platformy wymiany informacji o firmach rodzinnych
 • Instytut Biznesu Rodzinnego — ośrodek badawczy powołany w roku 2011 dla prowadzenia badań i dydaktyki dla i o firmach rodzinnych
 • The Family Business Network — międzynarodowa organizacja z siedzibą w Szwajcarii zrzeszająca 4100 liderów firm rodzinnych, działająca w 55 krajach i mająca 25 oddziałów
 • European Family Businesses — założona w roku 1997 europejska federacja stowarzyszeń firm rodzinnych

 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 • Brand Aset Valuator — metoda przeprowadzania oceny siły marki; bardzo interesujące
 • PNSA (Polish National Sales Awards) — organizacja promująca zawód sprzedawcy i przyznająca coroczne nagrody najwybitniejszym sprzedawcom
 • BTI-PL (Brian Tracy International Polska) — firma szkoleniowa specjalizująca się w szkoleniu sprzedawców i menadżerów

 

WITRYNY OSOBISTE