Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Wieża Andrzeja Fogtta

Andrzej Fogtt jest współczesnym malarzem polskim o międzynarodowej renomie. Więcej o nim na jego witrynie Andrzej Fogtt. Ale jest też wizjonerem architektury. Na początku lat 1990. rozpoczął projekt gigantycznego budynku o wysokości 313 m. Inspiracją do niezwykłego jego kształtu było malarstwo własne Andrzeja z cyklu "Płonąca kobieta". Wieża jest właśnie materializacją tego malarstwa.

Wizja budynku i pierwszy model powstał w 1993 r
Wstępny projekt architektoniczny został ukończony w 2002 roku
Autorem wizji architektury jest Andrzej Fogtt
Autorem konstrukcji budynku jest prof.  Adam Zbigniew Pawłowski
Kosztorys budynku opracowała firma Gleeds
wysokość wieży 313 m
powierzchnia użytkowa budynku 280 000 m2
podstawa budynku to około 10 000 m2
 
Budynek w założeniach projektowych posiada najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie konstrukcji, energii i bezpieczeństwa.


Wieża i Most Jedności

Andrzej Fogtt

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009

Aktualny kształt projektu  Wieży  wywodzi się z cyklu obrazów pt. „Żywiołem opętane", autorstwa Andrzeja Fogtta — malarza, rzeźbiarza i architekta — które były prezentowane w Pawilonie Polskim na 41 Biennale Sztuki w Wenecji w latach dziewięćdziesiątych. Kluczowa, centralna postać tej kompozycji, postać płonącej kobiety, stała się inspiracją do powstania modelu wieży.

Żywiołem opętane

Kompozycja ma monumentalne rozmiary 4m x 16,5m i jest obecnie prezentowana na indywidualnej wystawie w galerii miasta Lille we Francji. „Żywiołem opętane” były w tamtym czasie symbolicznym znakiem dokonujących się przemian na świecie, który pozostał aktualny do dzisiaj. Stąd projekt wieży jawi się jako ponadczasowe przesłanie dla całej ludzkości.

Wieża jest symbolem jedności międzyludzkiej (jedność w wielości), a symboliczna brama usytuowana na linii wchód–zachód  i rozpostarte ramiona na kierunku północ–południe, powinna być symbolem nowych czasów i przemian w tworzeniu harmonijnej współpracy i dialogu pomiędzy narodami.

Dzięki niezwykłej formie i wyjątkowemu przesłaniu, nie mającego żadnego przykładu we współczesnej architekturze, stanowi novum w skali światowej. Tym samym, po realizacji, stanie się rozpoznawalnym znakiem tego miejsca i charakterystycznym symbolem. Znane przykłady to Opera w Sydney, Wieże Twins w Kuala Lumpur, Wieża Eiffla w Paryżu i inne.

Natomiast geneza wizji i powiązanego z nią projektu mostu transportowo-usługowo-kryzysowego i posadowienia rzeczywistego obiektu na rzece lub brzegu morza, w konstrukcyjnym powiązaniu z Wieżą Jedności, ma swoje umocowanie w europejskiej historii.

W okresie średniowiecza mosty łącząc dwa brzegi rzeki często spełniały rolę handlowo-usługową. Były tym samym naturalnym przedłużeniem traktów lub ulic średniowiecznych miast. Niejednokrotnie były tak projektowane, że ta dodatkowa rola usługowa stanowiła znaczącą część struktury mostów. Przykładem może być most Rialto w Wenecji czy most Ponte Vecchio nad rzeką Arno we Florencji.

Niestety idea tego typu mostów w następnych wiekach nie była kontynuowana. Sporadycznie przykładem jest londyński  most na Tamizie z okazałymi wieżami. Ani w minionym stuleciu, ani obecnie, takich rozwiązań nie stosowano.

Współczesne mosty stały się przedłużeniem szybkich tras ruchu i pomimo ich okazałych konstrukcji i wspaniałych widoków  łączą tylko brzegi rzek lub dolin, ale nie skłaniają do postoju, a tym bardziej nie są przystosowane do zwiedzania lub zamieszkania. W wielkich aglomeracjach miejskich mamy podobną sytuację — piękno rzeki jest podziwiane najczęściej z jej brzegów, ewentualnie  z pokładów statków wycieczkowych.

Rzeki stanowiąc same w sobie wielką wartość krajobrazową i komunikacyjną, mogą być i były wykorzystywane także w sytuacjach zagrożeń, w sytuacjach kryzysowych.

Idea proponowanego mostu odwołuje się zarówno do tradycji historycznej,  jak i do oczekiwań i perspektyw rozwoju współczesnych miast, szczególnie stolic krajów o znaczącej pozycji. Stosowane obecnie techniki i technologie umożliwiają realizację proponowanych rozwiązań.  Niebagatelne znaczenie mają również ceny gruntów w aglomeracjach miejskich, więc proponowany projekt zakłada realizację z wykorzystaniem rzek i przyległych terenów, które z reguły pozostają w dyspozycji administracji państwowej.Posadowienie mostu wg mojej propozycji w powiązaniu z Wieżą Jedności, na rzece lub przy brzegu morza, może wykreować fantastyczne — nie mające odpowiednika w skali światowej — niezwykle charakterystyczne miejsce miasta i stanowić znaczący wkład w dzieło łączenia tradycji i współczesności. Równocześnie dzieło to stanie się nową ekscytującą wizytówką takiego miasta.


Andrzej Fogtt ma wyłączne prawa do wzoru użytkowego, opisanego w udzielonych poniżej patentach:

Świadectwo rejestracji w postaci wpisu do rejestru praw o nr 3939 dot. wzoru  przemysłowego pt. Model Budynku, udzielonego w dniu 30.06.2004r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Andrzeja Fogtta,

Świadectwo ochronne w postaci patentu o nr US D471,643S udzielonego w dniu 11.03.2003r. przez Urząd Patentowy USA na rzecz Andrzeja Fogtta.