Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

II Otwarta Konferencja Lean Manufacturing

W dniach 11 i 12 kwietnia 2012 roku odbyła się w Poznaniu druga konferencja poświęcona w całości lean munufacturing (odchudzona produkcja), którą ja określiłbym jako jedną ze sformalizowanych gałęzi TQM stosowaną głównie w produkcji przemysłowej. Spotkanie zorganizowano całkowicie siłami społecznymi i przy wsparciu dość licznych sponsorów, co pozwoliło na nie pobieranie żadnej opłaty konferencyjnej. Również wszyscy wykładowcy występowali społecznie.

W moim przekonaniu konferencja była merytorycznym i organizacyjnym sukcesem. Zgromadziła około 700 uczestników (w zeszłym roku około 350) i kilkudziesięciu wykładowców rekrutujących się z dwóch grup zawodowych: menadżerowie wdrażający lean manufacturing i trenerzy specjalizujący się w tym zagadnieniu lub w zagadnieniach pokrewnych, np. six sigma lub TQM. Ja wygłosiłem "Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo?" w wersji skróconej.

Z Poznania wyjechałem też pod wrażeniem postępu jaki dokonał się w polskiej gospodarce w zakresie rozpowszechniania metod zarządzania kompleksową jakością. Wiele z obecnych na konferencji firm ma już ugruntowaną kulturę lean i zespół pracowników sprawnie posługujący się tą metodą. Jest też już na rynku szkoleniowym wielu instruktorów i trenerów, którzy — przynajmniej jak na razie — mogą dość swobodnie przebierać w coraz liczniejszych ofertach pracy.

Informacje o konferencji i materiały do pobrania na www.konferencjalean.pl.