Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Turkusowa organizacja XXI wieku

Przeczytaj opisy:

Ten wykład jest kompilacją dwóch wykładów, których opisy i prezentacje do pobrania pod niżej wymienionymi łączami:

Turkusowa samoorganizacja

Turkusowa firma XXI wieku

Zobacz video:

Turkusowa organizacja XXI wieku Film został zrealizowany podczas spotkania otwierającego IV edycję Programu Menedżerowie NGO Promengo zorganizowanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich 2 lutego 2017 r.