Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

James R. Thompson i Jacek Koronacki, Statistical Process Control: The Deming Paradigm and Beyond, Second Edition. Chapman & Hall / CRC, 2002

Zmienność jest nieodłączną cechą wielu procesów biznesowych i społecznych. Edwards Deming, jeden z twórców japońskiego sukcesu gospodarczego, uważał zrozumienie zmienności za jedną z bardzo ważnych fundamentów wiedzy menadżera. Niestety w literaturze światowej jest niewiele książek poświęconych temu tematowi, a i te traktują przedmiot w sposób niezbyt głęboki.

Recenzowana książka jest jedyną znaną mi pozycją, która w sposób dogłębny wyjaśnia zarówno praktyczne jak i matematyczne aspekty statystycznego sterowania procesami (ang. statistical process control, skr. SPC) dając tym samym gruntowne podstawy do zrozumienia czym jest zmienność procesów losowych. Jako menedżer i trener w zakresie TQM mogę ją gorąco polecić osobom studiującym zarządzanie, a jako matematyk — matematykom studiującym statystykę.

Czytelników nie będących matematykami niech nie przerażają dość liczne i zaawansowane rozważania matematyczne niezbędne dla zrozumienia dlaczego zasady SPC są skuteczne w zarządzaniu procesami o losowej zmienności. Mogą śmiało opuścić czytanie formuł bez uszczerbku dla wiedzy o tym jak SPC stosować w praktyce zarządczej.
W mojej opinii książka Koronackiego i Thompsona powinna znaleźć się na półce każdego wykształconego menadżera i w każdej bibliotece wydziału zarządzania.