Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jan Carlzon, Moments of Truth, Harper, New York 1989

Inspirująca auto-opowieść o tym jak autor uratował szwedzkie linie lotnicze SAS od upadku. Uczynił to delegując odpowiedzialność na wszystkie szczeble wykonawcze firmy, dzięki czemu pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem mogli szybko podejmować decyzje bez konieczność zatwierdzania ich przez swoich zwierzchników. Tylko tyle i aż tyle. Jedna z jego sentencji szczególnie przypadła mi do serca:

Lidera nie zatrudnia się do firmy dlatego, że wszystko wie i może podjąć każdą decyzję. Jego zatrudnia się po to, aby wykorzystał wiedzę, która już jest w firmie, dla stworzenia warunków do wykonania potrzebnej pracy. Lider tworzy system, który pozwoli mu delegować odpowiedzialność dla realizacji codziennych zadań.