Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jeremy Hope, Steve Player, Beyond Performance Management, Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts, 2012

W dziewięć lat po wydaniu w roku 2003 książki Jeremy Hope, Robin Fraser, Beyond Budgeting, Harvard Business School Press, Boston 2003 Jeremy Hope wspólnie ze Stevem Playerem, wydał kolejną książkę na podobny temat, która przedstawia analizę porównawczą czterdziestu najbardziej znanych technik zarządczych w wersji budżetowej i nawigacyjnej, a wśród nich:

 • planowanie strategiczne,
 • zrównoważone karty wyników,
 • benchmarking,
 • zrównoważony rozwój,
 • zarządzanie aktywami niematerialnymi,
 • zarządzanie relacjami z klientem
 • TQM (niestety utożsamiane z ISO),
 • reengineering procesów biznesowych,
 • odchudzona (lean) produkcja i odchudzone usługi,
 • odchudzona księgowość,
 • kluczowe wskaźniki wydajności,
 • schematy podziału zysku.

Ta książka nie jest już tak inspirująca jak poprzednia. To raczej przybornik z narzędziami dla praktyka, który nie chce za dużo wiedzieć o idei zarządzania godnościowego, choć jednocześnie gotów jest w jakiejś mierze ją zastosować.