Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Ryszard Praszkier, Empowering Leadership of Tomorrow; Cambridge University Press, 2017

Ryszarda znam od wielu lat. Gościłem go już kilkakrotnie na moich konwersatoriach jako niekwestionowanego eksperta w obszarze społecznej przedsiębiorczości (Social Entrepreneurship). Ryszard jest też działaczem i wieloletnim instruktorem elitarnego związku przedsiębiorców społecznych Ashoka. Jego wydana ostatnio książka z pewnością przyczyni się do tego by — jak to wyraża John Naisbitt — lepiej zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem.

A oto co pisze o niej sam autor:

Książka (…) pokazuje sposoby uwalniania potencjału oddolnego. Demonstruje, w sposób oparty na badaniach, jak wzmacniać inicjatywy oddolne i uwalniać moc tkwiącą w relacjach między pracownikami. Demonstruje “jak to robić”: jak zwiększać kreatywność jednostek i zespołów; także – jak umożliwiać swobodne interakcje i horyzontalną komunikację tak, by prowadziła do wyłaniania się  nowych idei i wartości dodanych. Innymi słowy: jak zaprząc chaos i zamieniać go w porządek na wyższym poziomie.

Istnieją niezbadane właściwości i wartości tkwiące w horyzontalnej komunikacji, które wyzwalają inicjatywy oddolne i wartości dodane. Książka „Empowering Leadership of Tomorrow” nie tylko otwiera nowe drogi do zwiększania kreatywności pracowników, ale także pokazuje, jak ten proces buduje ich identyfikację z firmą oraz wzmacnia zaangażowanie, które – z kolei – generują dodatkową moc w osiąganiu celów.  

Ponadto książka mówi o operowaniu w coraz bardziej złożonym i nieprzewidywalnym środowisku; jak więc przewidywać możliwe przyszłe scenariusze w sytuacji nieprzewidywalnej?

Zaprezentowane są różnorodne metody typu “zrób to sam”, prowadzące do zwiększania kreatywności i poznawania przyszłych potencjalnych scenariuszy.

Wspomniane jest także „bycie taką osobą” także poza pracą: umacniającą osoby, w tym dzieci, ze swojego środowiska.

Książka opiera się wyłącznie na badaniach i analizie dwudziestu przypadków z biznesu i sfery społecznej, a także na badaniach własnych autora; są w niej odwołania do ponad 500 pozycji literatury.