Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Co jest jeszcze do zrobienia

Mimo że Książka stanowiąca główną referencję projektu jest już poważnie rozbudowana, większość poruszanych w niej zagadnień zostało jedynie naszkicowanych. Na dodatek, są to jedynie zagadnienia teoretyczne, a ich lista jest dalece niekompletna. Z dzisiejszej perspektywy widzę wiele obszarów badawczych zarówno w sferze matematycznej, jak i implementacyjnej, które warto było by rozwinąć. Szkicuję je więc w tym miejscu ze świadomością, że jest to jedynie bardzo wstępna przymiarka. Zapraszam też do współpracy wszystkie osoby które byłyby gotowe rozwijać projekt wraz ze mną. Więcej w artykule Zaproszenie do projektu.