Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Pierwsze eksperymenty programistyczne

Dla rozwoju projektu zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej konieczne jest przeprowadzenie serii eksperymentów programistycznych z zastosowaniem języka Lingua-α (patrz: Rozbudowanie języka Lingua). Sądzę, że w początkowej fazie można by się ograniczyć do dwóch obszarów zastosowań:

  1. Tworzenie mikroprogramów ze względu na ich stosunkowo niewielki rozmiar i krytyczny problem poprawności.
  2. Proste zastosowania w obszarze SQL ze względu na dostępność narzędzi.