Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Dwa nowe kierunki badawcze

Niezależnie od wskazanej powyżej problematyki, są jeszcze dwa ważne kierunki badawcze, którymi z pewności warto się zająć.

Pierwszy dotyczy rozbudowania naszego modelu denotacyjnego o mechanizmy współbieżności. W pełni denotacyjne modele dla współbieżności nie są dziś chyba znane, choć istnieją próby łączenia w takim przypadku semantyki denotacyjnej z operacyjną.

Drugi problem nie był chyba w ogóle eksploatowany, a dotyczy budowy na wpół formalnych języków dla opisu adresowanych do przyszłych użytkowników programów. Jak na razie wszystkie podejścia do problemu poprawności programów — włączywszy w to nasz projekt — ograniczają się do zgodności kodu programu z jego specyfikacją formalną. Nie wyczerpuje to jednak problemu wiarygodności produktów przemysłu IT, gdyż wiele błędów w produktach zawdzięcza swoje istnienie złej komunikacji pomiędzy budowniczym aplikacji, a jej przyszłymi użytkownikami. W tym przypadku trzeba by zapewne myśleć o wielu językach specyfikacji tworzonych pod poszczególne obszary zastosowań.