Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Środowisko programisty

Aby można było przeprowadzić pierwsze eksperymenty z językiem Lingua-α (patrz: Rozbudowanie języka Lingua), a w szczególności z wiążącą się z nim metodą budowania programów poprawnych, trzeba stworzyć odpowiednie środowisko pracy dla przyszłego programisty. Sądzę, że powinno ono zawierać co najmniej trzy niżej wymienione moduły.

  1. Interpreter lub kompilator. Aby ten moduł uczynić maksymalnie odpornym na błędy języka użytego do jego zbudowania (osobiście wybrałbym Pythona), można by w pierwszym etapie ograniczyć go do jakichś podstawowych konstrukcji, a pozostałe implementować już w ograniczonym Lingua. Byłoby to zarazem pierwsze ćwiczenie praktyczne z użyciem naszego języka.
  2. Edytor wspomagający budowanie programów przy użyciu zdefiniowanych w języku konstruktorów.
  3. Zaadaptowanie jakiegoś istniejącego systemu dowodzenia twierdzeń do dowodzenia metawarunków (własności warunków), co jest potrzebne przy stosowanie konstruktorów programów (rozdział 8; patrz: Książka).