Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Podręczniki użytkownika w nowym stylu

Modele denotacyjne mogą stać się punktem wyjścia do zrewidowania dzisiejszych praktyk pisania podręczników użytkownika. Ponieważ jednak nie można zakładać, że, te modele będą znane ich czytelnikom, podręcznik powinien zawierać podstawowe informacje niezbędne do zrozumienia definicji języka napisanego w nowym stylu. Jednocześnie — głęboko w to wierzę — powinien być adresowany do profesjonalnych programistów, a nie do amatorów. Rolą podręcznika języka nie jest bowiem uczenie podstaw programowania. Takie podręczniki są oczywiście potrzebne, jednak one powinny wyjaśniać na czym polega programowanie jako pewna technologia, a nie wdawać się w szczegóły techniczne konkretnego języka. Eksperyment dotyczący pisania tak pomyślanych podręczników został przedstawiony w pracy, którą można pobrać ze strony On writing user manuals of programming languages.