Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Nagrania wykładów na Uniwersytecie Warszawskim 2020/21

Na niniejszej stronie udostępniam łącza do nagrań moich wykładów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wygłoszonych w ramach kursu "Denotacyjna inżynieria języków programowania" w semestrze wiosennym roku akademickiego 2020/21. Prezentacje do tych wykładów (w j. angielskim) można pobrać ze strony Presentations to the course at Warsaw University in the spring semester 2020/21. Prezentacje nie pokrywają się z nagraniami w tym sensie, że niekiedy wykład kończy się w połowie jakiejś prezentacji, w związku z czym następny zaczyna się od drugiej jej części. 

8 marca 2021

Metajęzyk MetaSoft, zbiory łańcuchowo zupełne (CPO) oraz przykłady takich zbiorów tworzonych przez języki formalne, relacje binarne i dziedziny. Strony 1 – 13 prezentacji 1 A.Blikle - DEPL Preliminaries.pdf.

Video: Wykłady 1 i 2 (90')

Równania dziedzinowe, błędy abstrakcyjne oraz trójwartościowe rachunki zdań McCarthy'ego i Kleeniego. Wstępne omówienie pojęcia algebry wielorodzajowej. Strony 14 – 20 poprzedniej prezentacji nr 1 oraz strony 1 – 6 prezentacji 2 A.Blikle - DEPL Many-sorted algebras.pdf.

Video: Wykłady 3 i 4 (90')

11 marca 2021

Dokończenie wykładu nr 2 o algebrach wielorodzajowych (strony 7 – 15 prezentacji nr 2) oraz omówienie algebry danych języka Lingua, strony 1 do 15 prezentacji 3 A.Blikle - DEPL Lingua-A From data to values.pdf

Video: Wykłady 5 i 6 (90')

15 marca 2021

Dokończenie wykładu o algebrach danych, korpusów, kompozytów, jarzm, typów i wartości języka Lingua, w prezentacji nr 3 od strony 16 do końca.

Video: Wykłady 7 i 8 (90')

18 marca 2021

Algebra denotacji i algebry składni warstwy aplikatywnej Lingua-A. Prezentacja 4 A.Blikle - DEPL Lingua-A Expressions.pdf. Dodatkowo omówiono strony od 1 do 9 prezentacji 5 A.Blikle - DEPL Lingua-1 Instructions and declarations.pdf poświęconej warstwie imperatywnej Lingua-1

Video: Wykład 9 (45')

Video: Wykład 10 (45')

22 marca 2021

Wykład 11 był poświęcony dokończeniu wykładu 10 na temat Lingua-1. Niestety tej części zapomniałem nagrać. W wykładzie 12 rozpocząłem omawianie algebry dentacji Lingua-2. Prezentacja 6 A.Blikle - DEPL Lingua-2 Procedures.pdf do str. 16

Video: Wykład 11 (45') – na razie brak.

Video: Wykład 12 (45')

25 marca 2021

Wykład 13 był kontynuacją wykładu 12: kontynuacja procedur imperatywnych i początek procedur funkcyjnych, od str. 16 do str. 25. Wykład 14 obejmuje procedury funkcyjne, procedury z proceduralnymi parametrami (szkic idei), składnia konkretna i kolokwialna Lingua-2.

Video: Wykład 13 (45')

Video: Wykład 14 (45')

12 kwietnia 2021

Wykład prof. A. Schuberta poświęcony językowi Coq, w którym będzie pisany interpreter języka Linguga.

Video: Wykład Lab (90')

15 kwietnia 2021

Wykład prof. A. Schuberta poświęcony rozważaniom, jak będziemy definiowali w naszej implementacji liczby całkowite i rzeczywiste. Przydzielenie słuchaczom pierwszych zadań.

Video: Wykład Lab (90')

10 maja 2021

Laboratorium prowadzone przez prof. A. Schuberta poświęcone aritmetyce liczb całkowitich w Lingua oraz korpusom.

Video: Laboratorium (90')

20 maja 2021

Wykład 15 poświęcony częściowej i całkowitej poprawności programów omówionych na gruncie abstrakcyjnego modelu relacji binarnych. Krótkie wprowadzenie do wykładu 16 poświęconemu programowaniu walidującemu.

Video: Wykład 15 (90')