Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Cezary Łazarewicz, Rodzinna rzeczpospolita, Inicjatywa Firm Rodzinnych i Wydawnictwo Media Obok 2015

Niniejszy tekst stanowi przedruk tekstu autora książki, który w oryginale ukazał się na witrynie stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

25 lat polskiego kapitalizmu opowiedziane poprzez doświadczenia jego twórców – znanych przedsiębiorców, animatorów życia społecznego, naukowców i biznesmenów. „Rodzinna Rzeczpospolita” to książka przedstawiająca historie 10 architektów wolności gospodarczej z ich własnej perspektywy. Opowieści wysłuchali znani dziennikarze – Cezary Łazarewicz i Ewa Winnicka.

Książka powstała w dwa miesiące, jej pomysłodawcą był Jarosław Chołodecki, członek zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Głównym założeniem było zapisanie wspomnień i przemyśleń najważniejszych rodzinnych polskich przedsiębiorców. W efekcie wybrano 10 nazwisk – w książce znalazły się głębokie, często bardzo intymne wywiady z Andrzejem Blikle, Janem Jabłkowskim, Januszem Kasztelewiczem, Wojciechem Krukiem, Stanisławem Hanem, Piotrem Voelkelem, Zbigniewem Grycanem, Adamem i Jerzym Krzanowskimi, Andrzejem Baranowskim i Zofią Drohomirecką.

Głównym tematem rozmów jest droga do sukcesu przedsiębiorców. Pytano ich, dlaczego to właśnie im udało się zrealizować swoje marzenia, jak wyglądały początki ich działalności gospodarczej, a także czym różniły się czasy PRL-u od pierwszych lat kapitalizmu. Andrzej Blikle opowiadał o swojej pracy naukowej i jednoczesnym prowadzeniu rodzinnego przedsiębiorstwa, Jan Jabłkowski – o 24-letniej walce o odzyskanie XIX-wiecznej nieruchomości i przywrócenie wielopokoleniowej tradycji kupieckiej, a Janusz Kasztelewicz – o miłości do pszczół i wielkiej pasji bartniczej, która doprowadziła go do założenia największej obecnie polskiej firmy zajmującej się produkcją miodu.

W rozmowie z Wojciechem Krukiem pojawił się wątek utraty rodzinnej formy i poszukiwania biznesowej zemsty, a w narracji Zbigniewa Grycana – historia upadku przedsiębiorstwa i dojścia do wielkiego sukcesu nowej firmy w ostatnich latach. Zofia Drohomirecka opowiadała o trudnościach związanych z przejęciem firmy po śmierci formalnego właściciela „Pożegnania z Afryką”– jej męża, a Bracia Krzanowscy podzielili się z Cezarym Łazarewiczym opowieścią jak z baśni, która byłą rzeczywistą historią powstania ich przedsiębiorstwa.

Według autorów książki narracje prowadzone były szczerze, bez zbędnej mitologizacji własnych dokonań, z zachowaniem emocjonalnego charakteru wypowiedzi. Książka jest kompleksowym podsumowaniem ostatniego ćwierćwiecza polskiego kapitalizmu, niepowtarzalnym zapisem wrażeń i odczuć jego najważniejszych postaci i jednocześnie – przewodnikiem dla młodych przedsiębiorców, którzy chcieliby przebić się w trudnym świecie biznesu. To zapis historycznego świadectwa najważniejszych postaci polskiej transformacji, którzy opowiadają o wartościach obecnych w firmach rodzinnych, które zazwyczaj nie pojawiają się w świecie wielkich korporacji.

Według autora „Rodzinna Rzeczpospolita” to nie jest książka o biznesie, ale o życiu, o tym, jak ludzie musieli się zderzyć z rzeczywistością i podejmować decyzje, które zapewniałyby im przyszłość. W Polsce firmy rodzinne stanowią zdecydowaną większość wszystkich przedsiębiorstw. Warto dowiedzieć się, jak swoją własną pracę podsumowują „architekci wolności gospodarczej” i co zmieniliby 25 lat temu, mając obecny bagaż doświadczeń.

„Rodzinna Rzeczpospolita” 
Autor: Cezary Łazarewicz 
Rozmowę z Zofią Drohomirecką i Andrzejem Barańskim przeprowadziła Ewa Winnicka
Współpraca: Zofia Rojek 

Pomysłodawca książki: Jarosław Chołodecki 
Redaktor prowadzący: Ewa Szczecińska-Budziak 
Redakcja: Grażyna Lubińska 
Projekt okładki: Janusz Kapusta 
Skład i łamanie: Eugeniusz Osipczuk
Wydawca: Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Wydawnictwo Media Obok 2014