Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Peter May, Adrianna Lewandowska, Stawka większa niż biznes - Strategie rozwoju firm rodzinnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

Książek o firmach rodzinnych nie ma wiele, ani na świecie, ani tym bardziej w Polsce. Dobrze więc, ze ukazała się kolejna, bowiem ponad półtora miliona polskich firm rodzinnych potrzebuje profesjonalnych drogowskazów do swojego rozwoju.

Książkę Adrianny i Petera przeczytałem prawie jednym tchem, bo ujęło mnie ich zrozumienie dla fundamentów firmy rodzinnej, jakimi są jej wartości. To właśnie te wartości pozwalają firmom rodzinnym przechodzić przez światowe kryzysy liczniej niż firmom nierodzinnym. To one stanowią o ich sile i zdolności do przekazywania firmy z pokolenia na pokolenie. Oto kilka cytatów: „Pracownik, który w firmie będzie traktowany jak człowiek, a nie jak pozycja kosztowa, odwdzięczy się lojalnością za okazany szacunek”. „Podstawę sukcesu stanowi zaufanie”. … firma rodzinna to przedsiębiorstwo, w którym wartości rodziny właścicielskiej wpływają na kreowanie wartości biznesu.”

Autorzy zwracają też uwagę na związane z rodzinnością firmy aspekty emocjonalne: „Każdy, kto chce skutecznie budować pozycję firmy rodzinnej, której właścicielem dominującym jest dynastia, musi zatroszczyć się przede wszystkim o to, aby udziały w firmie były opłacane zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i emocjonalnej.”

Uwadze autorów nie umyka też arcyważny wątek długiej perspektywy zarządzania w firmie rodzinnej. Podczas gdy w typowej firmie nierodzinnej perspektywa planowania zarządu jest ograniczona długością kontraktu, w przedsiębiorstwie rodzinnym to najczęściej perspektywa jednego pokolenia. Planując rozwój firmy w takim okresie nie myślimy o szybkich zyskach, ale o utrzymaniu firmy na rynku przez 20-30 lat. Myślimy też o tym aby: „… moje dzieci miały coś więcej niż tylko zamożnego ojca”.

„Stawka większa niż biznes” to jednak nie tylko książka o firmach rodzinnych, to również książka dla firm rodzinnych. Zawarto w niej bowiem spory ładunek wiedzy ważnej z punktu widzenia prowadzenia firmy rodzinnej, takich jak ład korporacyjny firmy rodzinnej, budowanie strategii firmy rodzinnej, sukcesja i wiele innych.