Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Peter Drucker, Myśli przewodnie Drukera, MT Business, Warszawa 2008

P.Drucker, Myśli przewodnieWiek dwudziesty był okresem, kiedy wiedza o zarządzaniu została podniesiona do rangi nauki. Wcześniej była to raczej umiejętność, czasami talent, najczęściej zaś intuicja. Jednakże wraz z rozwojem technologii, globalnego rynku i coraz ostrzejszej konkurencji pojawiła się potrzeba naukowej refleksji nad działaniami związanymi z organizacją pracy zespołów ludzkich. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku myślenia był Peter Drucker, filozof zarządzania, którego dzieła mają dziś podstawowe znaczenie nie tylko dla nauki, ale przede wszystkim dla menedżerów-praktyków. Warto przeczytać wszystko, co ten autor kiedykolwiek napisał.