Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Muhammad Yunus, Przedsiębiorstwo społeczne — kapitalizm dla ludzi, ConCordia Sp. z o.o., Warszawa 2011

Muhammad Yunus jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z roku 2006 za stworzenie wpierw idei mikropożyczek dla ludzi ubogich, a później idei przedsiębiorstwa społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne, to firma stworzona nie dla generowania zysku, ale do rozwiązania jakiegoś określonego problemu społecznego. Może to być niedożywienie dzieci, brak obuwia powodujący, że miliony ludzi w Bangladeszu zapada na choroby pasożytnicze, braku zdrowej wody pitnej. Z pozoru przedsiębiorstwo społeczne różni się od „zwykłej” firmy głównie tym, że nie wypłaca dywidendy inwestorom, a cały wypracowany zysk przeznacza na swój rozwój. Ale też, w odróżnieniu od wielu „zwykłych firm”, przedsiębiorstwo społeczne nie prowadzi działalności charytatywnej. Ono daje ludziom dobry i tani produkt, np. buty za cenę poniżej jednego Euro. No i daje pracę. Dba też, aby jej pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie gorsze niż w innych firmach, ale aby warunki pracy były lepsze. Przedsiębiorstwo społeczne to firma oparta na etosie i na radości z pracy. Na poczuciu, że to co robi, przynosi pożytek społeczny. To bardzo ważne przesłanie, nie tylko dla tych, którzy myślą o założeniu firmy społecznej, ale też i dla tych, którzy prowadzą „zwykłe” firmy.

Na koniec refleksja natury osobistej. Nie zgadzam się z Yunusem w jednej sprawie, a mianowicie, gdy twierdzi, że na świecie są jedynie dwa rodzaje firm: te nastawione na bezwzględny zysk i firmy społeczne. No nieprawda. W moich codziennych kontaktach z firmami rodzinnymi, i nie tylko, spotykam bardzo wiele firm, które tworząc zysk, nie traktują go jako cel, ale jako konieczność dla rozwoju. I dla których celem nadrzędnym jest tworzenie pożytków. Kilka takich przykładów jest opisanych pod zakładką Studia przypadków.

Zapraszam też do przeczytania mojej relacji ze spotkania z Muhammadem Yunusem: Przedsiębiorstwo społeczne - spotkanie z Muhammadem Yunusem