Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Richard Koch, Rewolucja 80/20, Wydawnictwo Medium 2005

R.Koch, Rewolucja 20/80Vilfredo Pareto (1848-1923) — włoski socjolog i ekonomista, profesor uniwersytetu w Lozannie — w swoich badaniach nad rozkładem bogactwa na świecie stwierdził, że 80% dóbr (liczonych pod względem ich wartości) znajduje się w rękach 20% ludności świata. To prawo nazwano prawem Pareto lub też prawem 80/20. Później okazało się, że prawo 80/20 jest spełnione w wielu innych sytuacjach: 20% produktów przynosi 80% obrotu firmy, 20% pracowników konsumuje 80% godzin nieobecności, menadżerowie przez 20% swojego czasu pracy podejmują 80% najważniejszych decyzji.

Richard Koch zajmuje się fenomenem 80/20 w kontekście przedsiębiorstwa: 20% pracowników, klientów czy też działalności przynosi 80% zysku firmy. W szczególności poddaje analizie nowy paradygmat przedsiębiorstwa, które rozwija się głównie dzięki wartościom wnoszonym przez ludzi 80/20. Ci ludzie stanowią najważniejszą wartość firmy, gdyż w przypadku ich odejścia firma zwykle przestaje istnieć. Zdaniem autora świat odchodzi dziś od menadżerskiego modelu firmy, na rzecz modelu, gdzie głównym motorem jest przedsiębiorca (a więc właściciel!) będący człowiekiem 80/20. Zdaniem autora może to prowadzić do daleko idących zmian na rynku pracy, a także na giełdowym rynku firm, a nawet do odejścia rynku kapitałowego od instytucji giełdy. Książka napisana dość lekko, czyta się ją dobrze, nawet pedałując na siłowni.