Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Rekomendacje pierwszego wydania "Doktryny jakości"

Poniżej przytoczone rekomendacje pierwszego wydania „Doktryny jakości” zostały napisane na prośbę wydawcy książki z przeznaczeniem do umieszczenia ich na skrzydełkach okładki. Ze względu jednak na ograniczoną powierzchnię tych skrzydełek, niektóre z nich ukazały się tam w wersjach skróconych. Poniżej podaję wersje oryginalne ułożone w alfabetycznej kolejności nazwisk ich autorów.

Zbigniew Bujak

Polityk, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, współtwórca Solidarności, poseł na Sejm I i II kadencji III Rzeczpospolitej.

Jesteśmy w Europie, jesteśmy Europejczykami!

Z dumą wypowiadamy tę deklarację przy różnych okazjach, chwalimy się tym w różnych zakątkach świata. Na ile to prawda? Rodzinna firma Bliklego, to niewątpliwie Europa. Decyduje o tym jej kultura pracy. Czytając tę książkę odkrywałem prawie nieznany w naszym kraju szacunek do klienta, dbałość o jego zadowolenie, ciągłą troskę o jakość oferowanych mu produktów. Jak Blikle to robi?  Też po europejsku. Poprzez partnerskie relacje z pracownikami.

Potrzeba godności jest celem i narzędziem wszystkich rewolucji, buntów, strajków. Znam to pragnienie. Godne, podmiotowe traktowanie było źródłem i celem Solidarności. Wiedzieliśmy czego chcemy, bo wiedzieliśmy jak w Europie traktuje się obywatela, pracownika, przedsiębiorcę. Tego samego chcieliśmy w naszym kraju. Czytając tę książkę odkrywałem, jak w firmie realizuje się ideały, które legły u podstaw Solidarności. Andrzej Blikle nie tworzył Solidarności, ale w swojej firmie stworzył to, o czym marzyliśmy tworząc ten Ruch.


Helmut V. Gläser

Niezależny międzynarodowy konsultant i trener firm m.in. w zakresie przywództwa.

Książka Prof. Andrzeja Blikle, naukowca, ale jednocześnie przede wszystkim doświadczonego menadżera, który z jednej kawiarni na Nowym Świecie w Warszawie stworzył obok Coca Coli i BMW jedną z najbardziej znanych marek na polskim rynku, to tylko pozornie podręcznik o TQM. Książka jest w pewnym sensie prowokacją. Tematyka jest dużo obszerniejsza. Prof. Blikle rozprawia się skutecznie z pokutującymi na rynku mitami o zarządzaniu. Tematyka dotyka motywacji, etyki jak i konkretnych „management skills“.

Ale prof. Blikle nie wskazuje tylko na pułapki i błędy w zarządzaniu. Największym atutem książki jest to, że autor jasno wskazuje i uzasadnia, co i jak zrobić w zamian, żeby firma osiągała sukcesy, rozwijała się i przetrwała na rynku. Jest to aktualnie jedyne w swoim rodzaju polskie kompletne „Vademecum menadżera“. Czyta się bardzo lekko, szybko i ciekawie jak beletrystyka — dzięki niezliczonym przykładom z praktyki. Dla każdego menadżera, początkującego lub doświadczonego, któremu zależy na uporządkowaniu, zweryfikowaniu lub usprawnieniu swojej praktyki zarządzania książka ta jest absolutnym „must be“!!!


Jacek Jakubowski

Psycholog, współtwórca grupy i metody TROP (Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości)

Charles Handy w swojej wspaniałej książce p.t. „Wiek przezwyciężonego rozumu” napisał „Nowa organizacja, która dzięki wiedzy tworzy wartość dodaną, powinna także dążyć do odkrywania prawdy, lub, mówiąc językiem biznesu, jakości.” Blikle tym właśnie się zajmuje. Łącząc doświadczenie praktyka zarządzania z precyzją myślenia profesora matematyki i osobistym zainteresowaniem psychologią pokazuje system wdrażania prawdy w codzienność firmy. Jak tworzyć jakość, a przez to rzeczywisty rozwój firmy.

Książka Bliklego wpisuje się w nurt nowoczesnego myślenia o biznesie, w którym wartości nie są „kwiatkiem do kożucha”, pustym w środku zabiegiem wizerunkowym. Wczytując się w kolejne rozdziały zobaczyć możemy jak przekładają się one na codzienne relacje zwiększające zarówno efektywność biznesową, jak i komfort życia. Jej siłą jest przechodzenie od rozważań filozoficznych, przez psychologiczną analizę  procesu przezwyciężania stereotypów aż do konkretnych rozwiązań, które wprowadzić może każda organizacja (firma rodzinna, korporacja, różnego typu urzędy, organizacje pozarządowe, a nawet instytucje oświatowe, czy wyższe uczelnie). Wszędzie, gdzie są poszukujący, nastawieni na rozwój liderzy, można twórczo wprowadzić zmiany oparte na przemyśleniach autora. 


Jacek Koronacki

Profesor, matematyk-statystyk, m.in. specjalista w zakresie kart kontrolnych Shewharta, dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Autor tak zaczyna swoją książkę: Wiedza o tym, jak wytwarzać konkurencyjne produkty wysokiej jakości oraz oferować takie usługi, dzieli się, z grubsza biorąc, na dwie części: 1) wiedzę branżową, obejmującą metody wytwarzania produktów (usług) danej branży […]; 2) wiedzę pozabranżową, oferującą ludziom posiadającym wiedzę branżową metody zapewnienia stałej zgodności produktu za standardem oraz stałego doskonalenia tego standardu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Jego książka jest zaadresowana do tych, zwłaszcza menedżerów ale nie tylko, którzy chcą posiąść wspomnianą wiedzę pozabranżową.

Jest to książka, w której znajdujemy w pełnym tego słowa znaczeniu kompleksowe spojrzenie na zarządzanie jakością w organizacjach gospodarczych i innych, np.  administracji publicznej, policji, szpitalach. Autor prowadzi czytelnika przez obszary bardzo różnorodne — dotyczące psychologii i socjologii zarządzania, statystycznego sterowania jakością, zarządzania procesowego — z których żaden nie może być pominięty, jeśli rzeczywiście kompleksowo chcemy zarządzać jakością.

Czytelnik dowiaduje się m.in. co to znaczy być liderem, co oznacza zarządzanie bez budżetu, czym jest inteligencja emocjonalna, jak budować relacje międzyludzkie w organizacji, czym jest głos procesu, a czym głos klienta, czym i po co jest księga standardów, jak tworzyć i jak powinny pracować koła jakości,  słowem co to jest TQM i jaka powinna być firma XXI wieku.

Książka jest godna gorącej rekomendacji. Autor zapisał się w nauce jako jeden z pionierów informatyki, potrafi więc dać wykład doskonale logiczny i jasny. Ale był także przez wiele lat prezesem zarządu rodzinnej firmy A.Blikle, by potem wejść do rady nadzorczej tej spółki. Osobiście i przez lata wprowadzał w spółce TQM.  Jest to zatem wykład praktyka, który dobrze wie jak bez zbędnych słów, w sposób doskonale przejrzysty i atrakcyjny przedstawić całość, którą pięknie nazwał "doktryną jakości".


Marek Kosewski

Profesor, psycholog społeczny i psycholog biznesu, prorektor w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

"Doktryna jakości" jest książką niezwykłą z kilku powodów. Jej autor jest profesorem zwyczajnym matematyki, jednym z twórców polskiej informatyki. W 1990 roku zajął się zarządzaniem rodzinną firmą A.Blikle, słynącą od 1869 roku z jakości swoich produktów cukierniczych. Kilka lat później rozpoczął wdrażanie w swojej firmie kompleksowego zarządzania jakością. Książka jest zapisem tego, co zdaniem autora jest sensowne i sprawdziło się w jego osobistym zarządzaniu firmą w ciągu blisko dwudziestu lat. Książkę czyta się łatwo, a po jej przeczytaniu przedsiębiorca lub menedżer staje się mądrzejszy o dwadzieścia lat doświadczeń autora w kierowaniu małą, a później średniej wielkości firmą.


Jacek Santorski

Psycholog i psycholog biznesu, dyrektor Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz firmy szkoleniowo-doradczej VALUES.

Zarządzanie jakością i troska o cywilizowane relacje w firmach i z ich otoczeniem były w pierwszym ćwierćwieczu polskiego kapitalizmu bardziej wyborem elit, niż powszechnym standardem. Dziś, aby biznesowo przetrwać i dalej wygrywać nie wystarczą nam już konkurowanie cenami, układy z dostawcami czy "wyciskanie" wyników — przestawiamy firmy z dyktatury na demokraturę, rozwijamy innowacyjne, relacyjne i oparte na konkurowaniu jakością i nowych technologiach strategie. Dlatego nadszedł czas, by dostępna dotąd elektronicznie książka prof. Bliklego została rozpowszechniona przez solidnego wydawcę.