Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Co nowego w trzecim wydaniu?

Wydanie trzecie nie różni się od drugiego tak dalece, jak drugie od pierwszego, jednak i w nim pojawiły się pewne zmiany i  uzupełnienia. Najistotniejsze z nich są następujące:

Na początku książki umieściłem analityczny tekst autorstwa pani prof. Elżbiety Mączyńskiej Gospodarka nadmiaru versus doktryna jakości, który jest też dostępny na niniejszej witrynie.

Dodałem podrozdział 1.5 Uczciwa konkurencja, który został pierwotnie przygotowany w ramach projektu Alerty Eksperckie zainicjowanego przez prof. Jerzego Hausnera. Pełne teksty Alertów można znaleźć na stronie https://oees.pl/alerty-eksperckie/.

Nieco rozbudowałem dwa podrozdziały poświęcone organizacjom turkusowym: 2.1 Perspektywa historyczna oraz 2.2 Turkus — jak ja go widzę.

W rozdziale 8., poświęconym przemocy, dodałem spory podrozdział 8.8 Akademia w oparach absurdu, w którym przedstawiłem głęboko destruktywne skutki jakie w środowisku akademickim przynoszą tzw. oceny parametryczne będące swoistym rodzajem „systemów motywacyjnych” spod znaku kija i marchewki.

Dodałem też krótki podrozdział 8.10 Gra o sumie ujemnej.