Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Mapa procesów firmy

Dla każdej konkretnej organizacji współpracę pomiędzy jej procesami opisujemy za pomocą sieci zwanych mapami procesów. Na mapę procesów można spojrzeć jako na opis dróg, po których od jednego do drugiego procesu przepływają produkty. Produkty wyjściowe dla jednego procesu stają się produktami wejściowym dla drugiego. Nieco alegorycznie można powiedzieć, że procesy wspierają się, wzajemnie dostarczając sobie składników lub narzędzi do produkcji. Narzędzi lub składników, bo w przypadku procesów mamy do czynienia z dwoma typami przesłań różniącymi się rolą, jaką przesyłany produkt odgrywa w procesie będącym odbiorcą:

 1. produkt dostawcy jest dla odbiorcy składnikiem do dalszego przetwarzania, np. Wytwarzanie => Sprzedawanie, na diagramach ten rodzaj współpracy oznaczamy strzałką czarną lub
 2. produkt dostawcy jest dla odbiorcy narzędziem, np. Technologia => Wytwarzanie, na diagramach ten rodzaj współpracy oznaczamy strzałką czerwoną.

Z pierwszym rodzajem współpracy mamy do czynienia np. na linii Dostawcy Zewnętrzni => Wytwarzanie => Wysyłanie => Dostarczanie => Sprzedawanie => Klienci Zewnętrzni. Proces Wytwarzanie przetwarza surowce w gotowe produkty, proces Dostarczanie dostarcza je do punktów sprzedaży, a proces Sprzedawanie wyposaża produkty technologicznie gotowe, ale marketingowo surowe, w tzw. miksy marketingowe, na które poza właściwym produktem składa się opakowanie, ekspozycja produktów w miejscach widocznych dla klienta (lady, witryny), zaopatrzenie ich w instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz cenę.

Z drugim rodzajem współpracy pomiędzy procesami mamy do czynienia np. na linii Technologia => Wytwarzanie, gdzie nie ma wymiany produktów do dalszej obróbki, mamy natomiast do czynienia z dostawą narzędzi. Proces Technologia dostarcza procesowi Wytwarzanie narzędzi (intelektualnych) w postaci receptur i procedur do wytwarzania półproduktów i produktów gotowych.

Współpracę pomiędzy procesami opisujemy za pomocą sieci zwanych mapami procesów. Uproszony przykład takiej sieci został przedstawiony poniżej.
Mapa procesów
W modelu procesowym relacja dostawca−odbiorca wyznacza aż dziewięć rodzajów przepływów układających się w trzy grupy odpowiadające produktom, wiedzy o produktach i zamówieniom.

 • produkty
  • przepływ produktów — od dostawcy do odbiorcy,
  • przepływ informacji o oczekiwanej normie jakości produktu — od odbiorcy do dostawcy,
  • przepływ informacji o aktualnie obserwowanej jakości produktów — od odbiorcy do dostawcy,
 • wiedza o produkcie
  • przepływ informacji (wiedzy) o produkcie — od dostawcy do odbiorcy,
  • przepływ informacji o oczekiwanej normie jakości dotyczącym dostarczanej wiedzy — od odbiorcy do dostawcy,
  • przepływ informacji o aktualnie obserwowanej jakości wiedzy (szkoleń) — od odbiorcy do dostawcy,
 • zamówienia
  • przepływ zamówień — od odbiorcy do dostawcy,
  • przepływ informacji o oczekiwanej normie jakości zamówień — od dostawcy do odbiorcy,
  • przepływ informacji o aktualnie obserwowanej jakości zamówień — od dostawcy do odbiorcy.

Obszerne omówienie procesowego modelu organizacji i związanego z nim procesowego zarządzania w mojej książce Moja książka "Doktryna jakości". Patrz też strony Współczesny procesowy model firmy oraz Model firmy wg. Deminga.