Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Formuły szkoleń

Wszystkie szkolenia mogą być prowadzone zarówno w wersji on-line, jak i w wersji tradycyjnej. Te ostatnie oczywiście po wygaśnięciu pandemii.

Szkolenia on-line prowadzone są co do zasady na platformie Zoom w formule Meeting. W tej formule wszyscy uczestnicy mogą mieć włączone kamery oraz zabierać głos zarówno korzystając z mikrofonu, jak i na piśmie (chat). Dla wygody słuchaczy na niniejszej witrynie znajduje się krótki Podręcznik słuchacza na platformie Zoom, który jest na bieżąco aktualizowany.

Na życzenie większej grupy słuchaczy jest też możliwy wybór innej platformy szkoleniowej.

Optymalna liczba słuchaczy na jednym szkoleniu to 15-25 osób. Ta liczba z jednej strony zapewnia dostatecznie liczny napływ pytań (ograniczenie dolne), a z drugiej — daje każdemu szansę na zabranie głosu (ograniczenie górne). Oczywiście nie dotyczy to spotkań konferencyjnych, a także Konwersatoriów.

Proponowana tematyka szkoleń jest opisana na stronie Tematyka szkoleń, natomiast poniżej podaję kilka typowych układów logistycznych wiążących wykłady z warsztatami. Przyjmuję, że każdy moduł wykładowy i każdy warsztatowy trwa 45’, a po nim, jeżeli nie jest to moduł ostatni, następuje przerwa 15’. W przypadku ostatniego modułu warsztatowego, który jest zwykle poświęcony dyskusji i pogłębionym refleksjom słuchaczy, przyjmuję zasadę, że trwa on „do ostatniego pytania”. Niech nikt nie odejdzie niewysłuchany.

Niektóre z moich wykładów są oferowane w dwóch wersjach: kompaktowej 45’ i pełnej 90’ lub dłuższej. Szczegóły na stronach wykładów dostępnych z bocznego menu.

A. Wykład z dyskusją. Wykład w wersji kompaktowej 45’, po którym następuje warsztat dyskusyjny z uczestnikami. Po wykładzie 15’ przerwy, a następnie dyskusja. Czas całkowity około 90’.

B. Dwa warsztaty z dłuższym wykładem. Spotkanie rozpoczyna się od warsztatu komunikacyjnego „Z czym zaczynam” trwającego około 45’ w zależności od liczby uczestników. Później następuje wykłady 90’ z 15’ przerwą pośrodku, a po nim kolejne 15’ przerwy i warsztat komunikacyjny „Z czym kończę” poświęcony pytaniom i refleksjom dotyczącym wykładu. Całkowity czas trwania około 180’.

C. Wykład konferencyjny. Czas trwania i tematyka uzgadniane indywidualnie z klientem

D. Kurs jednodniowy: pobierz standardowy program
E. Kurs dwudniowy: pobierz standardowy program

Program kursów może też być indywidualnie uzgodniony z klientem.

F. Szkolenie dedykowane. Formuła i tematyka szkolenia dopasowana do indywidualnych oczekiwań klienta. W tej formule możliwe są też długoterminowe wdrożenia.