Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Tematyka szkoleń

Specjaliści od zarządzania na całym świecie są raczej zgodni co do tego, że popandemiczny świat będzie wyglądał inaczej niż dawniej. Dla firm, organizacji budżetowych, samorządowych i pozarządowych rodzi to nowe wyzwania związane z jednej strony z coraz powszechniejszą formułą pracy zdalnej, a z drugiej — z pracą w atmosferze niepewności i stresu związanego z utrudnionymi warunkami pracy i życia.

W mojej ocenie oba te wyzwania prowadzą do wniosku, że dłużej już nie da się zarządzać kijem i marchewką, czyli niepewnością i strachem. W to miejsce trzeba budować z zespołem stosunki oparte na odpowiedzialności i zaufaniu, a także na wrodzonej potrzebie godności każdego człowieka.

Choć tych idei uczę od ponad dwudziestu lat, to dziś postanowiłem mówić o nich z perspektywy nadzwyczajnych okoliczności, jakie stały się ostatnio naszym udziałem. Z tą myślą przygotowałem materiał, którego opis znajduje się poniżej.

Pod względem tematycznym oferowane szkolenia dzielą się na trzy grupy. Pierwsza obejmuje sześć bloków składających się na podstawową część kursu. Druga grupa zawiera bloki stanowiące rozszerzenie części podstawowej. Grupa trzecia obejmuje wykłady uzupełniające.

Dłuższe wykłady są oferowane w dwóch wersjach: pełnej i kompaktowej. Streszczenia i linki do prezentacji można znaleźć pod zakładami w bocznym menu.

Wykłady dwóch pierwszych grup znajdują swoje uzupełnienie w mojej książce „Doktryna jakości — rzecz o turkusowej samoorganizacji; wydanie III turkusowe”, którą można pobrać bezpłatnie w formacie PDF na stronie Co nowego w trzecim wydaniu. W latach 1997-2010 zawartą w nich wiedzę wdrażałem w rodzinnej firmie A.Blikle Sp. z o.o. Od roku 2008 moje szkolenia udostępniam firmom i innym organizacjom, również w ramach niektórych studiów MBA. Doświadczeniami zebranymi w ciągu ponad dwudziestu lat dzielę się dziś z uczestnikami szkoleń i z czytelnikami książki.

Wszystkie opisane poniżej wykłady są oferowane w wersji on-line, a także — w „normalnych czasach” — również w formule tradycyjnej.

Wykłady podstawowe kursu

  1. Turkusowa samoorganizacja Wprowadzenie w podstawowe idee organizacji turkusowej i kilka przykładów tak funkcjonujących firm i instytucji zarówno zagranicznych jak i polskich.
  2. Gdy słuchasz i mówisz — o sztuce komunikacji Wykład poświęcony krótkiemu omówieniu zasady komunikacji interpersonalnej — a więc, słuchania i mówienia — kształtujących pozytywne relacje pomiędzy członkami zespołu.
  3. Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo Tzw. systemy motywacyjne oparte na „kiju i marchewce” przynoszą ogromnie szkody, gdyż niszczą naturalną potrzebę człowieka do wykonywania dobrej i pożytecznej pracy. W wykładzie wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje i jak działać, aby skutecznie wspierać ludzi w budowaniu ich motywacji wewnętrznej.
  4. Droga do jakości Wprowadzenie w podstawowe zasady i narzędzia zarządzania kompleksową jakością (TQM) jednakże z pominięciem aspektów motywacji godnościowej, której jest poświęcony wykład nr.3.
  5. Procesowa struktura organizacyjna Organizacyjne podstawy procesowego modelu samoorganizacji stanowiącego fundament większości organizacji turkusowych (choć nie tylko ich). Ten model uwalnia kierowników od roli nadzorców pozwalając im stać się promotoramii, mentorami, trenerami i moderatorami. Okazuje się też szczegółnie użyteczny przez zarządzaniu wiedzą i jakością.
  6. Zrozumieć głos procesu losowego Zasady i techniki podejmowania decyzji w kontekście procesów losowych: statystyczne sterowanie procesami i karty kontrolne Shewharta (ulubione narzędzie Edwardsa Deminga).

Wykłady dodatkowe kursu

  1. Inteligencja emocjonalna — jesteś lepszy niż myślisz Inteligencja emocjonalna to zdolność do budowania dobrych relacji z ludźmi, relacji opartych na zaufaniu i partnerstwie. W wykładzie mówię m.in. o talentach, które są udziałem każdego człowieka, a także o tym, jak najlepiej je wykorzystać w pracy i życiu osobistym.
  2. Usuń strach z miejsca pracy Obawa przed otwartym mówieniem o problemach, na które napotykamy w naszej pracy, może być przyczyną wielu poważnych szkód, a nawet katastrof (przypadek promu kosmicznego Challenger). Wykład zawiera analizę tego typu zjawisk i sposoby ich eliminacji.
  3. Trudne rozmowy Przeprowadzenie rozmowy w kontekście konfliktu interpersonalnego nigdy nie jest łatwe. Jeżeli jednak zaniechamy takiej rozmowy, to możemy doprowadzić do emocjonalnej eksplozji, która dotknie wiele osób. Wykład obejmuje ogólne zasady radzenia sobie w takich sytuacjach i jest ilustrowany rozbudowanymi przykładami.

Aby przekazać słuchaczom wiedzę nie tylko o tym, jakie metody organizowania pracy uznaję za najskuteczniejsze, ale też jak je wdrożyć na co dzień, w wykładach i książce podaję dużo przykładów z praktyki własnej i doświadczeń innych organizacji.

Szkolenia adresuję przede wszystkim do praktyków, którzy chcieliby podnieść efektywność działania swoich organizacji. Słowo „organizacja” używam celowo dla podkreślenia, że wiedza, o której mówię i piszę, znajduje zastosowanie zarówno w firmach jak i w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych. W wojsku, policji, służbie zdrowia i w oświacie. Stosują się bowiem do każdej sytuacji, gdzie ludzie łączą swoje wysiłki dla realizowania wspólnych celów.

Na szkolenia zapraszam nie tylko liderów, ale wszystkich, którzy chcieliby pracować w sposób nadający ich życiu sens, oferujący przestrzeń do rozwoju i kreatywności, a także poczucie sprawczości i spełnienia. Taki program można by uznać za akademicką utopię, gdyby nie fakt, że jest on realizowany w coraz większej liczbie organizacji. Również w Polsce! Wszędzie też przynosi nie tylko radość z pracy, ale również znacznie wyższą skuteczność działania, co w organizacjach gospodarczych przekłada się na sukcesy biznesowe.

Od czasu, gdy w roku 2008 zbudowałem moją witrynę, oferują za jej pośrednictwem bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, takich jak książka „Doktryna jakości” oraz prezentacje wykładów, po które można sięgnąć z bocznego menu wchodząc na strony poszczególnych wykładów. Siłą rzeczy dostęp do nich mają więc również moi słuchacze. Osoby, które chciałyby zobaczyć nagrania moich wykładów na video zapraszam do sekcji Otwarte spotkania w sieci. Kilkadziesiąt ciekawych video wykładów innych autorów można znaleźć w bocznym menu na stronie Konwersatorium TQM. A kto chciałby poczytać o mnie może zajrzeć na stronę Garść informacji o mnie.

Wszystkich pobierających bezpłatnie moje materiały chciałbym gorąco poprosić o wsparcia jakąś niewielką kwotą Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków oraz Ich Przyjaciół - INTEGRAŁ.

Oni naprawdę potrzebują pomocy. Szczególnie dziś.

Więcej na stronie

Wesprzyj stowarzyszenie "Integrał"