Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Udział w spotkaniu typu MEETING

Ilekroć umówicie się na spotkanie lub zapiszecie na szkolenia, otrzymacie od gospodarza zaproszenie e-pocztą mniej więcej takiej treści:

Andrzej Blikle is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: temat/nazwa spotkania, np. Turkusowa organizacja XXI w.
Time: dzień i godzina spotkania
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87612442530    — to jest adres spotkania
Meeting ID: 876 1244 2530
Password: tej pozycji może nie być, jeżeli hasło nie jest wymagane

Pod wymienionymi powyżej informacjami mogą się pojawić różne (w tym amerykańskie) numery telefonów, gdyby ktoś chciał wziąć udział w spotkaniu z wykorzystaniem telefonu. Dołączenie do spotkania, które będziemy nazywali wejściem do pokoju spotkań, możliwe jest na dwa sposoby:

 1. wejście przez podany w zaproszeniu adres URL (link),
 2. wejście przez obecną na naszym komputerze aplikację w sytuacji, gdy jesteśmy zarejestrowanym użytkownikiem Zooma.

W pierwszym przypadku klikamy adres podany w zaproszeniu. W tej sytuacji nie musimy być zarejestrowanym użytkownikiem Zooma, ani też podawać identyfikatora spotkania i hasła, bo są one zawarte w adresie.

W drugim przypadku logujemy się do naszej aplikacji, a następnie podajemy identyfikator spotkania (Meeting ID) oraz hasło, o ile jest wymagane. W tym miejscu warto wyjaśnić, że również będąc zarejestrowanym użytkownikiem Zooma, a nawet będąc zalogowanym do naszej aplikacji, możemy użyć sposobu pierwszego. Nie zalecamy jednak takiego postępowania — uczestniczenie w spotkaniu przez wejście na nie z poziomu aplikacji daje nam dostęp do większej liczby funkcjonalności.

Na spotkanie warto się zgłosić kilka minut wcześniej, a to z dwóch powodów:

Po pierwsze, komputer może się okazać złośliwym bydlęciem — w rzeczywistości on takim po prostu jest, tylko to ukrywa — i utrudnić nam dostęp do spotkania, np. przez wykonanie manewru, który informatycy nazywają „zawieszeniem się” (ang. hang up). Może też nie chcieć udostępnić kamery, czy też zgłosić brak dostępu do internetu. W takich przypadkach trzeba podjąć odpowiednie działanie naprawcze (czytaj Kamera). Ponieważ nie każdy potrafi sobie poradzić z każdą sytuacją, niektórzy gospodarze podają w zaproszeniu nr telefonu, pod który można zadzwonić z prośbą o pomoc.

Po drugie, jeżeli wejście na spotkanie wymaga indywidualnej zgody gospodarza (o czym poniżej), to zaakceptowanie wszystkich zgłaszających się osób może chwilę potrwać. Gdy więc wiele osób zgłosi się w ostatniej chwili, zrobi się tłok przy wejściu i spotkanie rozpocznie się z opóźnieniem.

Po wejściu na spotkanie zobaczymy okienko Video Preview gdzie powinniśmy zobaczyć obraz, który widzi nasza kamera. Jeżeli tego obrazu nie widzimy, to albo kamera nie została udostępniona przez nasz komputer, albo jest zasłonięta, albo jest uszkodzona. Co zrobić w dwóch pierwszych przypadkach, piszemy w rozdziale 7.

Pod obrazem przesyłanym z kamery widzimy dwie opcje pozwalające nam wejść na spotkanie bądź z ka-merą włączoną, bądź też wyłączoną.

Join without Video                      Join with Video

Wybór pierwszej opcji spowoduje, że inni uczestnicy nas nie zobaczą. Warto jednak wiedzieć, że w czasie spotkania będziemy zawsze mogli kamerę ponownie włączyć.

Po wybraniu którejkolwiek z opcji system wyświetla nam kolejne okno, w którym może ukazać się następujący komunikat

Please wait, the meeting host will let you in soon.

Nazwa (temat) spotkania

Teraz znajdujemy się w tzw. poczekalni, natomiast gospodarz spotkania, jeżeli już wszedł do pokoju spotkań, widzi listę osób oczekujących na jego akceptację. To on decyduje, czy nas wpuścić, czy nie. Oczywiście, jeżeli nas zaprosił, to z pewnością "otworzy nam drzwi", jednakże może nie wpuścić osób, które weszły w posiadanie zaproszenia nielegalnie. A to się zdarza, o czym donoszą nauczyciele prowadzący lekcje w trybie on-line.

Gdy drzwi pokoju zostaną dla nas otwarte, stajemy się uczestnikiem spotkania. Na ekranie zobaczymy duży obraz przekazywany przez kamerę prowadzącego oraz mały obrazek (zwykle gdzieś w rogu) z widokiem z naszej kamery. Będziemy też mieli kilka opcji pozwalających na konfigurowanie widoku spotkania na ekranie.

W lewym lub prawym górnym rogu powinniśmy zobaczyć ikonkę opisaną jako Switch to Galery View. Kliknięcie na tę ikonkę spowoduje zmianę dotychczasowego widoku z Active Speaker View na Galery View. W nowym widoku pojawia się na monitorze wiele okien (galeria uczestników), a w każdym z nich — jeden uczestnik. Okna powinny pokazywać zarówno Ciebie, jak i prowadzącego, a w każdym z nich na dole możesz odczytać imię i nazwisko widocznej osoby, o ile tylko jest zalogowana do Zooma. Jeżeli jednak uczestników jest zbyt wielu, ich obrazy lub imiona i nazwiska zapełniają kolejne strony galerii. Ponadto, jeżeli mamy niezbyt szybki internet, to przy wielu otwartych oknach wizerunki uczestników mogą się ukazywać z opóźnieniem, a także mogą być z opóźnieniem „odświeżane”. To ostatnie spowoduje, że obraz będzie statyczny, nieostry i aktualizowany jedynie co pewien czas.

Zamiast obrazu z kamery w ramce uczestnika/gospodarza może też pojawić się coś innego:

 • czarne tło — jeżeli obraz jeszcze nie został odebrany przez komputer,
 • czarne tło z jakimś podpisem, np. iPad (Małgorzata), jeżeli uczestnik nie jest zalogowany do Zooma, a jako użytkownik swojego iPada nazwał się „Małgorzata”,
 • duże inicjały uczestnika — jeżeli nie udostępnił on ani kamery ani swojego zdjęcia, ale jest zalogo-wany do Zooma, gdzie podał swoje imię i nazwisko,
 • zdjęcie uczestnika (awatar) — jeżeli jest zarejestrowany w Zoomie, a przy rejestracji udostępnił swoje zdjęcie.

W tym miejscu warto dodać, że uczestnik, który nie ma konta w Zoomie, nie ma szans na pokazanie swojego zdjęcia, ani też na bliższe przedstawienie się, oczywiście poza jego wypowiedzią w czasie spotkania. Jednakże posiadanie konta w Zoomie, to nie wszystko. Aby móc pokazać swój awatar, gdy nie jest się gospodarzem spotkania, trzeba koniecznie zalogować się na spotkanie poprzez aplikację, a nie przez stronę internetową. Tak to już jest z tym Zoomem. 

Oprócz ikonki zmiany widoku powinniśmy mieć do dyspozycji małe poziome menu składające się z kilku pozycji. Czasami, aby to menu się ukazało, trzeba zjechać kursorem myszki poniżej dolnej krawędzi okna (w komputerze), lub stuknąć w dowolne miejsce ekranu dotykowego (w iPadzie). Podstawowe pozycje tego menu są następujące:

 • Mute / Unmute (Wyłącz mikrofon / Włącz mikrofon); czytaj Mikrofon i słuchawki,
 • Stop Video / Start Video (Wyłącz kamerę / Włącz kamerę); czytaj Kamera,
 • Share Content (Pokaż swój ekran); czytaj Udostępnianie ekranu,
 • Participants (Uczestnicy), uruchomienie tej opcji spowoduje, że po prawej stronie ekranu pojawi się pionowa lista uczestników spotkania wraz ze zdjęciami, o ile zostały udostępnione.

Poza tymi czterema opcjami jest jeszcze piąta — More (Więcej). Po jej wybraniu ukazuje się kolejne menu z kilkoma pozycjami, z których na początek warte uwagi są dwie:

 • Chat (Pogawędka) — uruchomienie tej opcji powoduje ukazanie się pola, gdzie można wpisywać komunikaty własne, a także czytać komunikaty pisane przez pozostałych uczestników i przez prowadzącego,
 • Raise Hand / Lower Hand (Podnieś rękę / Opuść rękę) — wybór pierwszej z opcji spowoduje, że na liście uczestników obok naszego nazwiska pojawi się obrazek podniesionej dłoni. Jest to znak dla prowadzącego, że chcecie zabrać głos, np. zadać pytanie. To bardzo pożyteczna opcja, gdy w spotkaniu bierze udział wielu uczestników.

Ostatnia opcja, którą widzimy w jednym z narożników ekranu na czerwonym tle to Leave (Opuść spotkanie). Jej wybór powoduje opuszczenie spotkania. Nie wpadajmy jednak w panikę, gdy zdarzy nam się stuknąć w ten klawisz przez pomyłkę. Na spotkanie możemy zawsze wrócić używając, używając do tego, w znany nam już sposób, pierwotnego zaproszenia.

Na koniec tego rozdziału uwaga ogólna. Zoom to środowisko informatyczne, które bardzo szybko ewoluuje. Co jakiś czas zmienia się układ menu, dostępne opcje itp. Wiąże się to z jednej strony z udoskonalaniem platformy pod względem użytkowania i bezpieczeństwa, a z drugiej — z powiększaniem się listy możliwych konfiguracji spotkań wybieranych przez organizatora. Jeśli więc okaże się, że na jednym spotkaniu możesz jako uczestnik udostępnić swój ekran a na innym nie – nie denerwuj się, że coś źle zrobiłeś. Tak w tym środowisku po prostu jest tongue-out.

Spotkania typu meeting, to nie jedyny rodzaj spotkań w Zoomie. One są przeznaczone są dla stosunkowo niewielkiej liczby słuchaczy. Gdybyś był jednak gwiazdą rocka lub uzdrowicielem czy to ciała, czy duszy, i chciał wystąpić przed tysiącami Twoich wielbicieli, potrzebna Ci będzie inne formuła: Udział w spotkaniu typu WEBINAR