Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Program kursu

Przedstawiony poniżej ramowy program jest przewidziany na około 27 godzin lekcyjnych (po 45’), co po uwzględnieniu przerw zajmuje około 24 godziny zegarowe. Można go więc podzielić na 3 całodzienne bloki po 8 godzin zegarowych lub 4 po 6 godzin. Zajęcia obejmują wykłady i warsztaty ułożone w sześć bloków tematycznych (niejednakowej długości):

Wykłady:

 1. Organizacje turkusowe — czym są i jak działają.
 2. Gdy słuchasz i mówisz — o sztuce komunikacji.
 3. Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo.
 4. Droga do jakości — wprowadzenie do TQM.
 5. Posłysz głos procesu — podejmowanie decyzji w sytuacjach losowych.
 6. Alternatywnie (w zależności od preferencji audytorium): Procesowe zarządzanie wie-dzą i jakością.
 7. Trampoliny i bariery — diagnoza firmy jako pierwszy krok do doskonalenia.

Warsztaty:

 1. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 2. analizę materiału przedstawianego w ramach wykładów,
 3. grę symulacyjną Czerwone Koraliki dotyczącą procesów losowych,
 4. analiza trampolin i barier w firmie metodą diagramów pokrewieństwa.