Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Małgorzata Polzenius, Anna Ryman-Czarnecka, Łukasz Marciniak (reprezentujący Hutchinson Institute) Leader of the Future w kontekście ewolucji zarządzania w firmach

Wraz z globalnymi zmianami oraz zachodzącymi przemianami społecznymi i pokoleniowymi, modyfikacji uległy także dotychczasowe biznesowe paradygmaty, zmienia się portret skutecznego lidera.  Lider przyszłości to lider wspierający różne pokolenia X, Y, Z czy Alfa, który nie musi już dbać o podstawowe działania, typu delegowanie, plany – to robi cały samoorganizujący się zespół. Sztuka będzie polegała na tym jak zaspokoić potrzeby bezpieczeństwa i możliwości pracowników. Z jednej strony lider powinien oferować stabilizację, z drugiej dawać płaszczyznę do rozwoju.  

Co przełoży się zatem na wymierne efekty w biznesie? Czy rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywódczych?

Co powinien zrobić lider, aby zadbać o to, by praca nie zabierała życiowej energii pracownikom, lecz nadała sens życiu? Czy szkolenia w ramach idei Human-Relation-Organisation mogą w tym pomóc?

Na te i inne pytania próbowaliśmy znaleźć odpowiedź podczas spotkania.

Zobacz video ze spotkania