Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Prof. Jerzy Hausner, Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej — 5 lat później; 3 gru 2020

W grudniu 2015 r. ogłoszony został raport pt. Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej [Hausner i Mazur 2015]. Jego autorzy chcieli skłonić do namysłu nad kondycją Państwa Polskiego oraz rozwinąć debatę publiczną na temat jego osiągnięć, ale także jego ułomności i sposobów ich usunięcia. Po pięciu latach przypominamy najważniejsze konstatacje tamtego opracowania i zastanawiamy się, na ile przeprowadzona wówczas analiza życia społecznego, gospodarczego oraz sposobu sprawowania władzy jest aktualna w 2020 r. Rok 2020 to czas szczególny — upływa w cieniu pandemii COVID-19. W nadzwyczajnej sytuacji jak w soczewce skupiają się wszystkie nasze bolączki i osiągnięcia.

Ten Raport, który ma w podtytule 5 lat później, jest propozycją spojrzenia na nasze państwo przez pryzmat dramatycznego doświadczenia, jakim jest pandemia COVID-19. Zamiarem jest również dostrzeżenie: czy, co i jak zmieniło się przez pół dekady; sprawdzenie, czy rozpoznane w 2015 r. grzechy zostały wyrugowane, czy nie.

  1. Brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej
  2. Niezdolność posługiwania się różnymi trybami rządzenia
  3. Rozmyty ład konstytucyjny
  4. Formalistyczny legalizm
  5. Destrukcja sfery publicznej
  6. Obywatelska pasywność i roszczeniowość
  7. Systemowa niezdolność do kojarzenia bezpieczeństwa i rozwoju

Raport do pobrania

Prezentacja do pobrania

Video z wykładu

Video z dyskusji