Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Ania Jakubowski, Chodzi o JAK

I część – o tym jaki mamy wpływ na nasze otoczenie

To co robisz jest bardzo ważne, ale JAK to robisz jest jeszcze ważniejsze. Tylko od Cie-bie zależy Twoja marka i to co, po sobie zostawisz w organizacji. Jakość Twoich działań buduje kulturę organizacji oraz wpływa na środowisko którego jesteś częścią.

„Chodzi o JAK” – to dyskusja tocząca się wokół jakości i przywództwa, która zaprasza do refleksji nad jego wartościami i tego, jaki pozytywny wpływ wywierasz nie tylko jako lider, ale członek społeczności. Zastanówmy się wspólnie, czy i jakie wartości nami kie-rują i budują nasz wizerunek oraz wpływają na nasze decyzje i nasze otoczenie.

II część – jaki mamy wpływ na siebie i jakość naszego życia

Jako pracodawca, jako menedżer, jako pracownik, jako „Ty” — różnorodny i rozwijający się przez całe życie, ze zmieniającymi się talentami, nowymi doświadczeniami oraz za-interesowaniami. Zapraszamy do dyskusji o potrzebie zmiany nastawienia do tego, jak myślimy o swoich predyspozycjach, karierze i planach na przyszłość.  

Wykład o zaplanowaniu siebie. O tym, że starzenie się nie polega na byciu coraz star-szym, ale coraz młodszym — dzięki naszemu podejściu do własnego życia, zdrowia i kariery. Czy to możliwe, aby dzięki swoim poglądom i działaniom mieć wpływ na wła-sną przyszłość i stawać się coraz młodszym? Zastanowimy się wspólnie jak w zmienia-jącym się, globalnie powiązanym, napędzanym technologią świecie, zaplanować sie-bie samego, aby zmienić postrzeganie starości. 

Prezentacja wkrótce

Videorelacja:

Część 1

Część 2