Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Przemysław Czapliński — Mam dla Państwa złą wiadomość: końca świata nie będzie; 12 sty 2023

Przyjmijmy założenie, że mimo groźnych zmian klimatycznych apokalipsa nie nastąpi. Przypuszczenie to jest poznawczo wartościowsze od hipotezy końca, ale egzystencjalnie groźniejsze. Jeśli nie będzie apokalipsy, to czeka nas przewlekły kryzys. Można i należy pytać, jak wpłynie on na kluczowe aspekty zbiorowego życia – zdrowie, gospodarkę żywnościową, relacje międzypaństwowe, migrację. W swoim wystąpieniu skupię się na demokracji i jej przypuszczalnych zmianach wywoływanych przez kryzys klimatyczny. W oparciu o teksty literackie i dzieła filmowe omówię trzy kryzysowe mutacje ustroju demokratycznego. Wszystkie trzy są wyraziste, prawdopodobne i groźne. Wszystkie trzy prowadzą do wniosku, że aktualna wersja demokracji liberalnej dobiega końca.

 

Przemysław Czapliński (UAM, Poznań) – historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, krytyk, tłumacz. Ostatnie publikacje: Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017), To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii (współred. J.B. Bednarek, 2022). Przedmiot badań: literatura i problemy komunikacyjne późnej nowoczesności.

 

Wystąpienie naszego prelegenta zostało zarejestrowane przeze mnie przy pomocy platformy Zoom. Niestety wyszło to dość nieudolnie, ale słychać i widać całkiem nieźle. Mam nadzieję, że kolejne nagrania będą lepsze. Z pewnością nigdy jednak nie osiągnę mistrzostwa jakim szczyciła się Manufaktura Video, która honorowo rejestrowała nasze spotkania przez kilka lat.

 

Kliknij, aby zobaczyć.