Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jacek Jakubowski; Jak wprowadzać zmianę w oparciu o koncepcję sytuacji edukacyjnej? 6 stycznia 2022

Rozwój to świadome, podmiotowe uczenie się oparte na doświadczaniu. To doświadczanie odbywa się nieustannie, spontanicznie, jest podstawową funkcją mózgu. biorą w nim udział różnego typu uczucia, różne formy empatii, a  także myślenie analityczne, symboliczne, obrazowe, pamięć…  

Od czterdziestu lat rozwijam koncepcję sytuacji edukacyjnej polegającej na wspieraniu procesu naturalnego uczenia się w oparciu o doświadczenie. Sprawdziła się ona w pracy z młodzieżą, rolnikami,  korporacjami, firmami rodzinnymi, czy autorskimi.

Ponad 40 lat temu stworzyłem pierwszą szkołę trenerów w Polsce. Od 30 lat we współpracy z moją żoną Dorotą tworzymy AKADEMIĘ TROP, a w niej szkoły trenerów, coachów, cykle dla liderów. prowadzimy w niej projekty rozwoju kultury organizacyjnej. prowadzimy także programy rozwoju kultury organizacyjnej w korporacjach, wspieramy firmy rodzinne, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, nowatorskie urzędy.

Na KONWERSATORIUM opowiem o rozwojowych zmianach, których dokonują uczestnicy Akademii  TROP (bo to ich dzieło, a my im w tym tylko pomagamy). Opowiem o programach dla biznesu,  młodzieży, rolników,  nauczycieli. Pokażę nasze założenia metodologiczne i opowiem o konkretnych wydarzeniach, w których dostrzec można głębokie procesy rozwoju.

Na konwersatorium zaproszę także kilka osób, które na własnej skórze doświadczyły sytuacji edukacyjnej w naszym wydaniu - liczę na ich refleksje nad długofalowymi efektami tego rodzaju pracy.

Ważnym dla mnie elementem tego KONWERSATORIUM będzie zaproszenie jego uczestników  do współtworzenia środowiska tworzącego się w ramach projektu AKCJA-EMPATIA i zaangażowania się w przygotowanie V FESTIWALU EMPATIA W DZIAŁANIU. To konkretna propozycja uczestniczenia w działaniach,  które wprowadzają rozwojową zmianę w oparciu koncepcję sytuacji edukacyjnej.

Zobacz videorelację ze spotkania.