Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Rafał Ohme, ŚWIADOMOŚĆ to polisa na życie w cyfrowym świecie, 21 kwietnia 2022

—Przez 25 lat prowadziłem naukowe badania nad podświadomymi mechanizmami sterującymi umysłem człowieka. Ale od ponad dekady projektuję technologiczne rozwiązania pogłębiające ludzką świadomość — umożliwiają one lepsze poznanie własnej osobowości, odczuć oraz doznań. Rozumienie siebie jest ważne co najmniej z dwóch powodów.

Po pierwsze, jeśli mamy wysoki poziom samoświadomości to mamy wpływ i kontrolę nad swoim życiem — nie pozostajemy pasywnym odbiorcą treści, które mogą nas kontrolować i manipulować.

Po drugie, świadomość to jedyna umiejętność, której nie będzie posiadała sztuczna inteligencja. Co za tym idzie będzie chętnie współpracowała z ludźmi którzy mają ją rozwiniętą, aby wspólnie udoskonalać algorytmy umożliwiające inteligentną i zwinną edukację, opiekę medyczną i zarządzanie. Kiedyś nauczyliśmy się matematyki i angielskiego, aby lepiej funkcjonować w analogowym świecie ludzi. Dzisiaj nauczmy się samych siebie, aby zyskać nowe możliwości w cyfrowym świecie ludzi i maszyn.

Umiejętność zwinnego dostosowania się do gwałtownie zmieniającego się świata oraz inteligencja emocjonalna która pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych to kompetencje, które będą pożądane w ciągu najbliższych dekad. Zawodom opartym wyłącznie o analityczne myślenie, bez miękkiego pierwiastka relacyjnego grozi zejście na boczny tor. Oprócz blue-collar i white-collar, pojawi się pink-collar — zawody oferujące przyjemność obcowanie z drugim człowiekiem. Zwinność intelektualna oraz inteligencja emocjonalna to kompetencje związane z samoświadomością,  które da się wytrenować. Jak konkretnie? Zapraszam do obejrzenia video zapisu ze spotkania.

Cześć 1 — do przerwy

Część 2 — po przerwie