Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Iga Kazimierczyk, Edukacja nie jest kołem — możemy i powinniśmy wymyślać ją na nowo, 17 lutego 2022

W czasie spotkania rozmawiamy o tym, do czego potrzebujemy edukacji dzisiaj i do czego będzie nam ona potrzebna w przyszłości.  Zastanowiliśmy się jak może wyglądać szkoła, edukacja i uczenie się za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat. W tej wycieczce do przyszłości dyskutowaliśmy o odmiennych perspektywach i potrzebach dzieci, rodziców, państwa i pracodawców.

Popatrzyliśmy także na marzenia o szkole przyszłości…. pochodzących z przeszłości. Przyjrzeliśmy się jak nasi pradziadkowie i prapradziadkowie wyobrażali sobie rozwój edukacji, co udało się z ich wizji urealnić, a co okazało się całkowicie niepotrzebne lub szkodliwe.  

Na przyszłość edukacji spojrzeliśmy także z pozycji refleksyjnych praktyków i badaczy – przyglądając się temu, co dzieje się w licznie powstających edukacyjnych bańkach, kręgach i środowiskach. Wspólnie zastanowiliśmy się nad tym, na ile ta praktyka może być już teraz wycieczką w przyszłość.

Pochyliliśmy się również nad przykładami wprost ze szkół, nad metodami i formami pracy, które już dziś mogą stawać się edukacją przyszłości. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o prelegentce zobacz: