Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Artur Nowak-Gocławski, Czy biznes jest przygotowany na prawdę? 7 listopada 2019

Od wielu  lat rosną oczekiwania wobec biznesu w zakresie odpowiedzialności społecznej. Firmy dziarsko wdrażają CSR-owe  praktyki poprawiając swój wizerunek.  Liderzy firm odbierają nagrody w konkursach firm etycznych, firm zaangażowanych społecznie, dbających o środowisko.  We wrześniu 2019 r. 130 banków podpisuje ONZ-towską deklarację odpowiedzialnej bankowości. W sierpniu 2019 r. 180 liderów firm w USA w ramach Business Roundtable podpisuje deklarację o odejściu od myślenia wyłącznie interesem akcjonariuszy i spojrzeniu na potrzeby społeczeństwa, środowiska naturalnego, pracowników.

Jednocześnie co jakiś czas pojawiają się incydenty pokazujące skrajną nieodpowiedzialność branży finansowej, egoizm i brak solidarności w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów. Z jednej strony udajemy, że stajemy się lepsi z drugiej co chwila pokazujemy tego iluzję. Czy biznes rzeczywiście jest świadomy swojej roli na świecie i chce się autentycznie zmieniać, nie myśląc wyłącznie o zyskach, czy też zmiany są  pozorne, a najlepiej gdyby ich nie było?

Porozmawiamy o tym gdzie jest prawda a gdzie fałsz. Zastanowimy się, czy pracownicy firm naprawdę chcą pracować w odpowiedzialnych organizacjach, a klienci kupować produkty takich firm? Opowiem też o tym dlaczego założyłem spółdzielnię pracy,  w której działa dzisiaj 900 osób i czy warto dzielić się ze współpracownikami własnością.