Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Nowak, Zarządzanie szczęściem; 15 lis 2018

Szybka i przyspieszająca zmiana charakterystyczna dla współczesnej rzeczywistości tworzy nowe wyzwania dla planowania i zarządzania  zarówno firmą, jak i własnym życiem. Coraz trudniej jest przewidywać przyszłość na podstawie ekstrapolacji trendów. Duża rolę w funkcjonowaniu firm i dynamice rzeczywistości społecznej grają rzadkie zdarzenia, których nie da się przewidzieć.

Tradycyjne metody planowania i zarządzania oparte są głównie znajomości tego co zdarza się najczęściej i jest typowe — miar tendencji centralnej średniej i mediany. Te miary często zawodzą w przewidywaniu szybkich zmian i planowaniu w świecie, który jest w znacznej mierze nieprzewidywalny. Przyjęcie tezy o niskiej przewidywalności i ważnej roli rzadkich zdarzeń wymaga nowego podejścia w zarządzaniu i rozbudowywaniu metod zarządzania firmą o metody wywodzące się z podejścia do układów złożonych.

W swym wystąpieniu omówię role niezwykle rzadkich zdarzeń w życiu jednostki i w businessie. Przedstawię też propozycję  typów rzadkich zda-rzeń i krótko zanalizuję mechanizmy ich postawania.  W świecie, gdzie często rzadkie zdarzenia decydują o tym co się zdarzy, szczęście często decyduje o sukcesie. Z punktu widzenia psychologii posiadanie szczęścia jest wymierną właściwością, związana z charakterystyką funkcjonowania poznawczego i działania podmiotu. Tę właściwość można modyfikować i rozwijać. Przedstawię główne tezy tego, jak zarządzać szczęściem w życiu osobistym i w funkcjonowaniu firmy.

Zobacz relację video