Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

A.Blikle, D.i J. Jakubowscy, Tropem jakości; 24 cze 2014

Andrzej Jacek Blikle
Dorota Szczepan-Jakubowska
Jac Jakubowski

Zarządzanie kompleksową jakością (TQM) to uniwersalna metoda podnoszenia sprawności wszelkiego rodzaju pracy zespołowej, metoda, która po II wojnie światowej uczyniła z Japonii jedną z pierwszych potęg gospodarczych świata. Dziś stosowana jest we wszystkich rozwiniętych gospodarkach i nie ma takiej dziedziny aktywności ludzkiej, gdzie nie zostałaby z sukcesem wykorzystana.

Niestety uniwersalność TQM nie przekłada się na dużą liczbę firm i organizacji stosujących tę metodę. Dzieje się tak nie dla jej technicznej złożoności, ale dlatego, że skuteczne wdrożenie TQM wymaga z jednej strony porzucenia wielu ugruntowanych przekonań co do sposobów zarządzania organizacją, podejmowania decyzji i motywowania ludzi, a z drugiej — zbudowania bardzo wysokiego potencjału zaangażowania pracowników. Bez tego zaangażowania TQM staje się zbiorem technicznych procedur wykonywanych bardziej dla „politycznej poprawności” niż dla płynącego z nich pożytku.

Aby narzędzia TQM znalazły efektywne wykorzystanie, konieczne jest dokonanie w społeczności firmy (organizacji) przemiany społecznej pozwalającej na budowanie zespołów, których członkowie potrafią i chcą się porozumiewać, potrafią i chcą ze sobą współpracować (zamiast współzawodniczyć), potrafią i chcą czerpać motywację do działania z poczucia dumy z tego co robią.

Dla skutecznej realizacji tych zadań, postanowiliśmy połączyć Doktrynę Jakości (patrz Doktryna jakości oraz Moja książka "Doktryna jakości") — autorską wersję TQM Andrzeja Bliklego — z metodami TROP (Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości) oraz U!Lider rozwiniętymi przez Dorotę i Jaca Jakubowskich. Stworzyliśmy program szkoleniowy Tropem Jakości łączący przekazywanie wiedzy na temat Doktryny Jakości z warsztatowym budowaniem nawyków skutecznego i świadomego przywództwa.

W czasie spotkania pokażemy podstawowe idee i narzędzia naszego programu.