Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

O firmach turkusowych wg. F. Laloux w opowieściach praktyków; 12 maja 2016

Zdzisław Kolmaga i Marta Kułaga: „Jak przenieśliśmy doświadczenia turkusowej organizacji z przemysłu do przedszkola, żłobka i co-workingu”

Wielokrotnie zastanawiało nas, że osoba, która w prywatnym życiu realizuje złożone projekty, jako pracownik okazuje się dość bezradna i oczekuje na szczegółowe wytyczne od swojego przełożonego. Sami pracowaliśmy w różnych organizacjach i poznawali ten syndrom. Czując się niepewnie, obawiając się kary, woleliśmy poczekać na wytyczne i choć często uważaliśmy je za dalekie od doskonałości, wykonywaliśmy je, bo tak było bezpieczniej. Czy może być inaczej? Odpowiedzią jest samozarządzająca się organizacja turkusowa.

Pobierz prezentację.

Łukasz Kaliciński:  Najlepsze narzędzie do budowania lepszego świata to prowadzenie odpowiedzialnego biznesu.

W obecnym świecie, zwłaszcza wśród krajów rozwiniętych, obserwuje się pewien… może jeszcze nie trend, ale z pewnością tendencję do tworzenia modeli biznesowych i samych firm opartych na prawdziwie etycznych ce-lach. Są to firmy, które nie tylko mają szlachetne intencje, ale również osią-gają fantastyczne efekty ekonomiczne. Na spotkaniu opowiem o tych fir-mach, sposobie w jaki działają i jak potrafią zdobywać zaufanie swoich klientów. Pokażę też, na własnym przykładzie, że stworzenie takiego przedsiębiorstwa, możliwe jest również w Polsce.

Pobierz prezentację.

O firmach turkusowych w sensie Laloux można przeczytać w artykule Frederic Laloux, Pracować inaczej, Studio Emka 2015.