Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jacek Jakubowski, Szok nowego czyli jak pracować z emocjami, 14 sty 2016

Wprowadzanie do organizacji (a w tym do firmy) każdej poważnej zmiany społecznej zwykle wywołuje poważny szok spowodowany koniecznością zaakceptowania nowych paradygmatów w widzeniu siebie i otaczającej nas rzeczywistości. To bardzo trudny proces, który może zakończyć się klęską, jeżeli nie jest właściwie prowadzony i to nie tyle w aspektach organizacyjnych — co najczęściej nie jest szczególnie trudne — ale emocjonalnych.

Spotkanie było poświęcone emocjonalnym aspektom wprowadzania zmian. Mówiliśmy też o doświadczeniach zebranych w trakcie pracy Grupy TROP z różnymi firmami, a w szczególności o doświadczeniach we wdrażaniu Doktryny Jakości autorstwa Andrzeja Bliklego opracowaną wspólnie z nim metodą Tropem Jakości.